Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Åke
Hedström
Utbildning 
Assistent
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Arbetar både analogt och digitalt
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Tekniken har förändrats, både åt det positiva och det negativa hållet. Men att se och att göra bilder är precis som vanligt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Tror att utvecklingen går två diametralt olika vägar. En väg går bakåt i historien, du bygger din egen storformatskamera, preparerar plåtarna själv. Det analoga materialet kan du sedan behandla antingen enligt s.k. ädelförfarandemetoden – eller digitalt. En korsbefruktning av olika metoder där båda teknikerna möts. Min egen framtid har jag bakom mig.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja. I mitt fall är det så lyckligt att Malmö museer tar hand om mitt material som jag själv gör urval av, registrerar och katalogiserar. Museet ser till at det förvaras enligt alla konstens regler.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är att skapa bilder och dessutom vansinnigt roligt.