Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Ana Maria
Almada de Alvarez
Utbildning 
Konstvetare/Konstnär
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Ej yrkesverksam fotograf
Annan inriktning
Konst
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
För att dokumentera platsspecifika projekt/ För att reflektera kring bilder/situationer För att kommunicera
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Många av mina bilder cirkulerar via nätet, jag arbetar digitalt, och skapar också för stunden ibland för lusten att fånga bilder, jag kan skicka bilder till olika delar av världen som aldrig kommer tillbaka, det känns skönt att släppa kontrollen över de, för det betalar jag mitt pris men jag väljer det själv . Den tekniska utvecklingen har gjort mig och min konst oberoende.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag är inte fotograf. Jag kan använda mig av fotografier som uttrycksmedel eller dokumentationsform.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
I stort sett, men jag ser mig i en roll av producent av bilder i olika former,yttre och inre. Delvis låter jag den bevarande uppgiften till bildsamlare av olika slags (privata/institutioner) delvis tror jag att bilder så som andra språkformer är något levande, och som sådant har också en bäst före datum och delvis tror jag att folk som på något sett relaterar till mina projekt integrerar händelsebilder i sina erfarenheter. Ett mera intimt ,personligt och osynligt sätt att bära dem.
Vad är fotografi för dig? 
Jag använder mig ibland av fotografin som en mekanisk dokumentationsmedel, ibland är fotografi grunden för bildskapandet och ibland ett det fotografiska uttrycket själva målet, beroende på syfte och kontexten.