Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Andreas
Szegö
Utbildning 
Skurups Film/TV-skola, Postproduktion och Specialeffekter för film, Graphic Studio, Enstaka kurser Konstfack
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Annan inriktning
Foto i kombination med grafisk design & animation
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag använder mig av fotografiska bilder hela tiden. Både i mitt yrke då det handlar om att ta fram olika typer av känslor och uttryck i bild och sedan blanda dem med grafisk form och animation. Jag använder mig även mycket av foto på min fritid, då jag gör mina mer personliga idéer.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Att snabbt kunna se resultat på plats när man har tagit en bild, tycker jag har gjort att man kan nå ett ännu bättre slutresultat än förut. Det finns också en kreativ spänning i att lära sig ny teknik och nya metoder.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Det kan bara bli bättre och bättre, den nya tekniken kommer att göra det lättare för fotografer att nå få fram med sitt personliga uttryck. Vi har en spännande tid framför oss!
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Nej inget speciellt. Jag sparar mina bilder på en hårdisk, som förmodligen kommer att paja om 50 år.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi för mig är själens reflektion fångat i ett ögonblick.