Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Angelica
Harms
Utbildning 
fotoutbildning, Nordens fhsk fil kand i socialantropologi och curator utb vid Sthlms universitet
Yrkesinriktning 
Reportagefotograf
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
I mitt bildarbete försöker jag tränga under ytan på problematiken i vår samtid i både stora och små frågor.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Bildmässigt ser jag inte någon påverkan. Tekniken har blivit snabbare och enklare och man kan producera mera men det kan också leda till lättja…
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Den tekniska utvecklingen kommer väl fortsätta att gå mot olika effektiviseringar, medans en bra bild är tidslös. Jag tror behovet av bilder kommer vara oförändrat, dock påverkas marknaden för dem av konjunkturerna.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arbetar både analogt, digitalt och även med antikvariska metoder. Både negativ och tryck arkiveras, medans de digitala filerna sparas på flera ställen.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är att kommunicera, konfrontera, inspirera och ibland även provocera med kamerans hjälp.