Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Anna
Hurtig
Utbildning 
Autodidakt
Yrkesinriktning 
Ej yrkesverksam fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Mitt bildspråk är en kombination av minnen, fantasier och observationer av omgivningen. Kameran ger mig möjligheten att berätta en historia.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Teknisk utveckling ökar kreativiteten och möjligheterna.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Det kommer alltid finns de som väljer de mer traditionella metoderna, medans andra väljer digitalt. Vi kommer se både bakåtsträvare och framåtsträvare och de som ligger mittemellan. Det kommer bli allt svårare att nå publik framgång inom alla fotografiska genrer. Det finns så otroligt många duktiga fotografer och med det så hårdnar konkurrensen.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag gör backuper på alla filer, både på dvd samt på externa hårddiskar. Jag skriver ut på papper.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att kommunicera och att beröra.