Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Anna
Lundqvist
Utbildning 
Grafisk Design, Berghs School of Communication, Interactive Art Director, Hyper Island, School of Photography, Hawaii USA.
Yrkesinriktning 
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Daglig storytelling. Genom att dokumentera de små sakerna i livet som skyltar med oväntade texter och andra människor som lever sitt liv parallellt med mig fångar jag ögonblick.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Genom att fotografera digitalt kan kunden redan under själva fotograferingen se ett ungefärligt slutresultat. Det blir mera tids- och kostnadseffektivt vilket inger trygghet för oss båda.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag har vidareutbildat mig till Art Director och Grafisk formgivare. Mitt mål är att ta med mig min kunskap och syn på fotografi i mitt arbete med att bygga företags identitet.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Minst en backup i veckan för det löpande arbetet. Varannan månad gör jag ytterligare en backup som låses in i ett bankvalv.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att kommunicera.