Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Annika
Thörn Legzdins
Utbildning 
Akademin för Fotografi / Institutionen för konst, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, (MFA),Stockholm
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag använder mig av det fotografiska mediet för att förmedla en känsla eller berätta en historia i min verksamhet som konstnär. Jag arbetar främst med den analoga processen i mina verk.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det är lättare att efterbearbeta och lagra bilderna.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Vi kommer att använda mer bilder och fotografiet kommer att bli mer accepterat som konstform hos alla. Det blir viktigare att vi producerar verk med kvalitet.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar bilder. Jag producerar konstnärliga verk som går att bevara.
Vad är fotografi för dig? 
Ett språk, en berättelse en känsla.