Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Assar
Nordfors
Utbildning 
Mycket skiftande, från Elektriker till Trafikledare etc.
Yrkesinriktning 
Ej yrkesverksam fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som hobby och smärre uppdrag.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Förenklats med digitala tekniken, men analogt trevligare.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Vid 68 års ålder hinner den utvecklingen inte att beröra mig.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, analoga kopior, tonade med Selenium, förvaras mörkt. Digitala på esterna hårddiskar.
Vad är fotografi för dig? 
En viktig del av mitt liv. Jag drömde om att bli fotograf. Fick min första kamera vid 8 års ålder.