Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
David
Molander
Utbildning 
Bachelor i retorik och konstvetenskap från Uppsala Universitet, studier i film och foto på Harvard University och pågående Masterstudier på Högskolan för fotografi.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag använder kamera för att samla in ett verklighetsbaserat material som jag sedan sätter samman till en bild. Denna bild har visuella fotografiska kvalitéer, dvs när den är klar och fått fysisk form kommer betraktaren att associera den till bland annat fotografi. Min arbetsmetod liknar trots det oftast mer måleri då den involverar kraftig manipulation på ett sätt som traditionellt fotografi gärna tar avstånd ifrån. Jag tar även del i stora fotografiska bildflöden som väcker tankar i mitt eget arbete.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag arbetar numera helt digitalt eftersom jag i min egen arbetsmetod inte ser annat än nostalgiska fördelar med att arbeta analogt. Däremot ser jag massvis med praktiska fördelar med att arbeta digitalt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att vi bara sett början på vad det som kallas digitalt foto innebär och att det är ett eget medium som kommer att utvecklas mycket. Jag välkomnar den utvecklingen och kommer följa dess möjligheter med intresse.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar bilderna digitalt och analogt. Om både de digital och analoga fotografierna förstörs har jag det biologiska fotografiet sparat i hjärnan så att jag kan återskapa det.
Vad är fotografi för dig? 
I min konstnärliga praktik är det viktigaste med fotografi en estetisk, visuell kvalité - en yta och ett djup som jag tilltalas av känslomässigt som en ton, en smak, eller en färg. Det som särskiljer foto från andra medier är på gott och ont att den mer än någon annan konstform för ett samtal om verklighet i bilder, en konversation som inte bara förs mellan människor men mellan öga och hjärta. Jag är mindre intresserad av filofiska eller intellektuella gränsdragningar av den frågan. Men det finns något överväldigande i att tappa fotfästet inför ett fotografi som har att göra med att ögat och hjärtat halkar om varandra när de försöker omfatta en möjlig eller omöjlig bild.