Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Erik
Thor
Utbildning 
Fotoskolan STHLM 2004-2005
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
De senaste 10+ åren så har mitt liv uteslutande handlat om fotografi, så jag använder mig nog av fotografi för att leva.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
För min kommersiella sida så har dagens teknik gjort att jag kunnat försörja mig som fotograf samt skapa bilder som jag inte kunnat göra innan. För mitt övriga fotograferande så ger den nya tekniken i nuläget en något negativ inverkan då spontanitet och känsla inte är lika självklar. Försöker att inte blicka tillbaka utan istället hitta nya lösningar i tillvägagångssätt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Kvalitet och en stark idé kommer enligt mig alltid att hålla i längden. Men den nya tekniken gör att fler kan fotografera helt klart så konkurrensen blir nog större. Gränsen mellan stillbild och rörlig bild suddas ut mer och mer. Vet inte än om det är bra eller dåligt.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Förutom de vanliga dubbla backupperna på digitala bilder så försöker jag printa så mycket av mina bilder som möjligt, det ger ett överlägset intryck mot att kolla bilder på datorn.
Vad är fotografi för dig? 
Antar att det är vardag, ledighet och semester. Inspiration och möjligheter.