Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Ewa
Rode
Utbildning 
Lunnevads folkhögskola , autodidakt
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Ej yrkesverksam fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag fotograferar med gamla kameror och då bara analogt. Jag tycker bäst om mellanformat och Hasselblad och Mamiya. Försöker överföra mina inre bilder till svart vitt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag fotograferar bara analogt och i mörkrum. Så den tekniska utvecklingen berör mig inte annat än att jag kan skanna in papperskopior och skicka dem via dator. Så långt det är möjligt sänder jag dem per post.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Vi har ett stort flöde av bilder, då man kan ta bra foton, till och med, med mobiltelefoner. Det analoga arbetssättet kommer att bli mer och mer ovanligt och kommer att betraktas som konst. Jag har fotat flera som vill ha en gammal platina på sina porträtt, men det tar för lång tid och kostar för mycket för de flesta.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag är mycket rädd om mina negativ och de förvaras damm/ syra fritt, mörkt och torrt.
Vad är fotografi för dig? 
”Jag fotograferar det som jag inte kan måla och jag målar det som jag inte kan fotografera” Man Ray - Att ta ett fotografi är att göra sig delaktig i en annan människas, djurs eller tings dödlighet, sårbarhet, föränderlighet. Just genom att skära ut detta ögonblick och frysa fast det bär alla fotografier vittnesbörd om tidens obevekliga nedsmältning. Ett fotografis styrka ligger i att det ger utrymme åt granskning av ögonblick som det normala tidsflödet genast glider förbi. ”Om jag kunde säga det i ord behövde jag inte kånka på en kamera” Lewis Hine