Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Florence
Montmare
Utbildning 
International Center of Photography, School of Visual Arts
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Annan inriktning
Performance
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Mycket olika. Jag fotograferar analogt och digitalt. 4x5 tum, mellanformat och 35mm. Jag älskar polaroider och super8.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Större svängrum för att skissa. Jag retuscherar mycket litet. Jag har blivit lat och printar mindre i mörkrummet.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att allt kommer att bli mycket mer specialiserat. Idag är rollerna mindre tydliga. AD är fotograf, fotografen kameraman (och kameramannen kokar kaffe och retuscherar).
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja det gör jag.
Vad är fotografi för dig? 
En gestaltad vision i 2D.