Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Fredrik
Sweger
Utbildning 
Fotolinjen Kulturrama, Fotoassistent åt, Jörgen Reimer, Kjell Andrehn och Ewa-Marie Rundquist. Studerat Idèhistoria och Religionshistoria vid Stockholms Universitet
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Institutionsfotograf
Annan inriktning
Arkitektur, inredning, porträtt och landskap
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
I min enskilda kommersiella verksamhet så använder jag det fotografiska mediet till att alltid försöka tillgodose kundens bild behov utifrån deras önskemål och idéer. Vid anställning som museifotograf använder jag det fotografiska mediet främst som ett dokumentationsverktyg för att dokumentera, registrera och arkivera museets alla föremål I mitt konstnärliga fotograferande så använder jag det fotografiska mediet till att berätta något. Jag är speciellt intresserad av domspår vi människor lämnar efter oss.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den tekniska utveckligen har skapat en sundare arbetsmiljö, jag slipper stå i dåligt ventilerade mörkrum och andas in cancerframkallande kemikalier. Den har också skapat förutsättningar att kunna se bilderna direkt på datorn eller i kameran efter att dom tagits, vilket bidrar till en uppfattning av trygghet när man tillsammans med kunden gör en bild som alla vill vara nöjda med. Jag har blivit mer avslappnad och effektiv i mitt fotograferande och utvecklingen ger mig också större frihet att testa olika idèer utan att det måste kosta en förmögenhet. Utvecklingen har också lett till att ett mer omfattande arkiveringsarbete uppstått i form av lagring och den kontinuerliga uppdateringen/migreringen av alla bilder.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Fler pixlar och upplösning samt mer integrerat i vardags manicker som fotograferande kylskåp, pennor,dammsugare , bilar, resväskor m.m. Min framtid som yrkesfotograf kommer bli ännu mer utsatt för konkurrans av att den fotografiska tekniken blir ännu bättre, billigare och mer tillgänglig för gemene man. Jag tror också att det blir svårare för fotografer att motivera höga arvoden och att det kommer ställas högre krav på andra kunskaper än det rent fotografiska ( som te.x berättandet) när tekniken integreras mer i andra medier och kraven på tillgänglighet ökar. Teknisk framgång i all ära men det som avgör ifall det blir en intressant och bra bild är forfarande om personen som tar den har något att berätta.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar och migrerar mina bilder så gott det går men är förstås orolig ifall jag gör tillräckligt utifrån ett evighetsperspektiv.
Vad är fotografi för dig? 
Jag undviker att gå in på dom tekniska förklaringarna av vad ett fotografi är utan är mer intresserad av det där andra, det där som fotografi kan förmedla och berätta? Fotografi är i vid bemärkelse ett av dom språk som hjälper mig att på ett effektivt sätt förmedla kultur på. Det är också ett sätt för mig att observera och acceptera verkligheten för vad den är utifrån min personliga närvaro i stunden. Eftersom verkligheten kan definieras på många olika sätt. Vad som är verklighet för mig kanske inte är det för dig. Frågan om det finns någon objektiv verklighet skild från observatören har diskuterats av filosofer som Immanuel Kant och många av hans modernare efterföljare.Men i detta sammanhang och inom ramen för fotografi och mitt egna fotograferande så är det bäst att förhålla sig jordnära och praktiskt. Det innebär att jag försöker acceptera verkligehten utifrån vår existens och förgänglighet, tiden- nuet, vår historia och framtid, tankar, bilder och drömmar, känslor positiva som negativa, kroppen, utseende, nödvändigheten av att handla, andra människor, tröttheten, vardagen, oförmågan att acceptera. Jag ser mitt fotograferande som ett slags samlande på platser, stämningar och som en spegel av dom spår som vi människor lämnar efter oss.