Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Ilkka
Ranta
Utbildning 
Fotoskolan i Gamleby samt strökurser
Yrkesinriktning 
Reportagefotograf
Annan inriktning
Lärare i fotografi
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Dokumentera samt press
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
På gott och ont har det blivit enklare, slipper kemikalierna. På ont, allt är så snabbt idag och vem som helst kan ”slå” dig.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Fotografiet blir mera var mans egendom tack vare den digitala utvecklingen, för att vara kvar i branschen måste man vara mera alert, hitta något xtra.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, arkiverar allt, slänger knappast några filer samlar allt på hårddiskar. Försöker ha tre kopior på alla bilder.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att leva