Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Jacob
Franzén
Utbildning 
Fotoutbildning & en massa misstag
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Mediet existerar som bas i de verk jag gör. Ofta använder jag bilden som grund och sen förädlar jag den på mitt vis, med ljus, arrangerar eller manipulerar den digitalt. Berättelsen, eller en del av berättelsen är det viktiga för mig.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Digitaliseringen har gjort att jag snabbt kan testa och utvärdera tankar & idéer, som en kladd. Jag återkommer sedan till motivet med en klar vision och ofta med en analog kamera. Arbetet är ganska jämt fördelat mellan analogt och digitalt, dock sker allt mörkrumsarbete vid dator. Ibland kan jag längta tillbaka till blöta golv och trevande armar.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
När det kommer finnas möjlighet att operera in en kamera i ögat, då gör jag det. Framtiden för mig, förutom kameran i ögat, är inte helt glasklar. Jag jobbar inte kommersiellt med fotografi och jag har svårt att se om jag kommer att hålla på med fotografi långt in i framtiden. Fotografiet kanske byts ut mot ett annat medium som bättre förmedlar det jag har att berätta? Men just nu är det bäst. För alla andra: Det man kan hoppas på är att folk tar hand om sina bilder, printar ut dem och kanske sätter in dem i album så de finns kvar ett tag i historien och inte blir förlorade ettor och nollor.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Mitt bildarkiv existerar både i kopior på papper och på hårddisksystem. Vissa printar kommer också att finnas i det offentliga rummet, fritt för vem som helst att ta hem.
Vad är fotografi för dig? 
En del av en berättelse.