Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Jerker
Andersson
Utbildning 
Högskolan för Film & Fotografi, Göteborgs Universitet
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Fotografi är ett sätt att skildra samtiden, med kameran som ett etnologiskt verktyg.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Allt tar sin tid.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Allt har sin tid.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, om böcker kan betraktas som ett arkiv, jag har även bilder arkiverade på Nordiska Museet och en bildbyrå. Alla bilder arkiveras i ett antal hårddiskar och negativen är i sina pärmar.
Vad är fotografi för dig? 
En sysselsättning som jag ägnar mycket tid, fotografi är fascinerande och jag tycker om att fascineras.