Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Karl
Larsson
Utbildning 
Magister examen i fri konst på Central Saint Martins university, London 2009
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Dels som dokumentation av mina verk, men också som verk i sig själva. Jag håller på med ”The one million project” där jag skall ta en million bilder, detta har jag hållit på med i ca 7 år. Bilderna är dels dokumentation av min vardag men vissa av dem är egna projekt inom det stora projektet. Dvs att jag dels tar bilder i ”spontarna” vardags snapp shots där det som är framför linsen är det som kommer med på fotot. Men försöker att utveckla mitt seende vad gäller fångandet av en viss tidpunkt, en viss stämning eller händelse. Detta gör att jag försöker ta bilder med alla kameror jag kommer åt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det går snabbare! Jag har mer möjligheter att ta fler bilder, kan därav bli säkrare på att ta bilder. Övning ger färdighet! Sedan labbandet i ”digitala mörkrummet” blir mindre tekniskt enl mig och det gör att jag kan testa mer få ut mer av varje exponering.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Utvecklingen mer pixlar! Fler möjligheter till att redigera och förändra både hur vi ser på fotona och vad vi kan göra med dem (hur det hela kommer att se ut rent visuellt när det visas med hjälp av datorn). Framtiden: ljus, det kommer att finnas massvis med möjligheter till att utforska vad foto är och hur man kan förändra i bilder med hjälp av datorn som kan ge nya ”dimensioner” till det som idag är ”platt”.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar bilderna på hårddiskar! För tillfället två olika men det skall bli fler. Printar ut vissa av dem på crimson (se bifogade bilder för att kolla på mina ”foto skulpturer”) eller på någon lokal foto handlare. Och ibland även med laserskrivare.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är för mig en möjlighet att dokumentera någonting, som sedan blir min bild, min egna lilla fiktion av verkligheten.