Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Karolina
Kristensson
Utbildning 
MFA- Konstfack, BFA- Högskolan för fotografi
Yrkesinriktning 
Institutionsfotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Inom ramarna för museets uppdrag, någonstans i gränslandet mellan kunskapsförmedling och upplevelseindustri, jobbar jag med: utställningsproduktion, samtidsdokumentation, press- och PR material, dokumentation av den egna verksamheten, föremålsfotografering, reproduktion och pre-press.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Skiftet från den analoga tekniken till den digitala har varit helt avgörande för min lust att producera fotografisk bild. Jag tror att jag har närmare till mina intentioner idag och att jag kontrollerar det färdiga resultatet bättre, vilket har inneburit väldiga konsekvenser för mina nerver, särskilt i samband med snabba uppdragsplåtningar.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag ser väldigt ljust på framtiden som fotograf inom museivärlden. Mycket är på gång här, museerna och dess samhällsroll är i förändring. Fotografi är ett utmärkt verktyg att nå och visualisera uppsatta mål och visioner. Det kan handla om tillgänglighet till samlingar, men också om varumärkesprofilering. Få ställen i samhället har bättre förutsättningar än museerna vad gäller samtidsdokumentation. Om det är problematiskt att samla in och bevara föremål, så är fotografi ett bra och förhållandevis lätt och billigt sätt att samla in och bevara vår samtid. Här skulle vi kunna spela en viktig roll för forskningen och framtiden. Jag tror jag att det är enormt viktigt i det här sammanhanget, att inte vila i ”En bild säger mer än tusen ord-tänket” utan att vi formulerar kvalitetskriterier kring det vi ska skildra ex förförståelse, förutsättningar, metod, val av bildspråk mm. Bildkommunikation är tidseffektivt, men det kräver en väldig medvetenhet kring vad som förmedlas och inte minst hur. Här finns mycket att jobba med inom museerna och därför ser jag en mycket stor potential för oss som utbildade fotografer, att vara med och bidra med vår kompetens.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Det ligger i museets uppdrag att bevara det vi producerar (för all framtid!) och vi arbetar ganska hårt med att försöka hålla oss uppdaterade vad gäller standarder för bevarande. Jag arbetar på motsvarande sätt med mitt egna material.
Vad är fotografi för dig? 
Ett bedrägligt och begärligt redskap för kommunikation.