Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Laurent
Denimal
Utbildning 
Inom foto, Kulturama, 2 årsutbildning (2001-2003)
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Med kameran i fickan dagligen, jag dokumenterar min arbetsdag, i år på Djurgården som Parkarbetare.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
En del. Jag använder regelbundet 5-6 olika analog kameror, och har en digital. Den digitala är ett måste idag, men den tråkigaste.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag hoppas att det analoga lever kvar. Fotografi kommer alltid följa med. Att kunna leva på det i 100% är en annan sak, har inget svar. Inch allah!
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, jag arkiverar. Jag har gjort en bok, flera andra projekt lever sitt liv långsamt. Ingen bråska.
Vad är fotografi för dig? 
En förlängning av det inre själen. /un prolongement de l’Être intérieur.