Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Magdalena
Dziurlikowska
Utbildning 
MA i Konst, Konstfack BA i Konstvetenskap, Stockholms universitet
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Fotografi är ett medium som förenar ytterligheter. Det är både en dokumentär källa och en spelplan för obehindrad fantasi. Jag vill arbeta i det spänningsfältet, på många olika sätt, jag kunde ha skickat in helt andra bilder hit.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den digitala tekniken gör att jag leker mer, men också att jag är mer allvarlig i detaljerna.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Fotografi och bild kommer att alltmer betyda samma sak. En bild är ingen sanning, men den har hög status ändå, som ställföreträdande verklighet.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag sparar allt på olika hårddiskar men är inte så intresserad av eftervärlden.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att hitta på minnen. Dokument och fantasi i en blandning som ingen blir klok på.