Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Mateusz
Pozar
Utbildning 
Fil kand från HFF, GU. Master of Fine Art, Context & Media, Valands konsthögkola.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Min mamma ber mig ofta att fotografera vid högtider och det brukar gå sådär. Konstnärligt arbetar jag med frågor kring representation och den personliga ontologin, och fotografiet är en bra utgångspunkt för det. I praktiken så innebär det att jag fotar hysteriskt mycket och använder bilderna som material för andra arbeten. Mycket hamnar efter bearbetning på bloggen, där de publiceras med (oftast) orelaterade artiklar. Jag fotar mest med digitala kompakter, men dSLR eller digital mellanformat förekommer, liksom 120/135 negativ.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Fotar man tillräckligt mycket närmar sig kostnaden per bild noll kronor; I takt med att jag fotograferar oftare och tar fler bilder per tillfälle, har istället kostnaden i arbetstid gått upp. Folk i gemen fotograferar konstant så acceptansen för att sitta bakom en kamera under en middag har ökat. Tack vare LCD-displayer har fotografiet gått från en privat verksamhet till en social lek.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Fotografiet som medium utvecklas väl inte? Förutom de konsekvenser som rent teknisk utveckling för med sig — större dynamiskt omfång, bättre detaljåtergivning, GPS-positionering, osv. — har den fotografiska utvecklingen varit social och ekonomisk, där "rätten att tänka om foto" har blivit allmängods och dessutom går att implementera med hög teknisk kvalitet. Fotografi idag är en anakronism. Kameran finns snart kvar bara på f.d. fotografers visitkort som ett skråsigill; Ett skrå vars medlemmar istället blir bildredaktörer eller cgi-konsulter, där deras förvärvade kunskap kommer till större nytta. Konstfotografiet håller igång så länge samlarna är intresserade – men det utvecklar knappast mediet som sådant, även om bilderna i sig själva kan vara fantastiska. Min framtid är strålande, oavsett hur det går för branschen.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Pärmarna med negativ är lite slarvigt förvarade, men jag digitaliserar dem allteftersom, vilket får räknas som arkivering. Alla digitala filer har dubbla backuper på olika externa hårddiskar. Jag letar efter ett system för att arkivera online, men bandbredd är inte billig och snabb nog för att göra det praktiskt till vardags. Jag har nästan inga papperskopior och tar ingen särskild hänsyn till dem jag har; Kopior är förbrukningsmaterial mer än objekt som ska bevaras.
Vad är fotografi för dig? 
En fotograf är en som medvetet gör bilder och som reflekterar över dem. Även om fotografi inte längre utvecklas märkvärt så är det ett spännande medium för att det så renodlat beskriver vårt förhållande till verkligheten — de gamla debatterna kring fotografi återspeglas i nya medier, så jag bär med mig det fotografiska arvet även då jag inte arbetar med det direkt.