Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Mia
Galde
Utbildning 
Gymnasiets yrkeslinje fotopersonal , magisterexamen i socialantropologi och media och kommunikationsvetenskap sthlms universitet/jmk
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Annan inriktning
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Framför allt som uttrycksmedel för att berätta något eller illustrera något men även till att dokumentera min verklighet.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Mycket. Jag var länge motsträvig till den digitala tekniken men har nu omfamnat den helt. Är fortfarande lite nyförälskad och tycker om att leka med alla nya möjligheter.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag ser ljust på framtiden, fotografers kunnande kommer att fortsätta efterfrågas även när det totala bildflödet ökar. Det är bara för oss att hänga med i utvecklingen.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Problemet med arkivering av digitala bilder är att det lätt blir alldeles för mycket att hålla reda på. Det blir fler ”onödiga” bilder som man kanske skulle låtit bli att slösa film på. Jag sparar även mer eftersom det nu finns möjlighet att ”rädda” en bild som jag kanske annars gett upp, dels kanske jag kan använda någon liten detalj i bilden någon annan gång. Sparar på hårddisk men funderar på andra lösningar t ex anlita något av de företag som sysslar med sådant.
Vad är fotografi för dig? 
Dokumentation, illustration, kommunikation, passion, profession, representation, reflektion, vision..