Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Mikael
Johansson
Utbildning 
Pågående utbildning BA (Hons) Photography, University of Cumbria
Yrkesinriktning 
Annan inriktning
Fotostuderande fram tills Juli sen förhoppningsvis yrkesverksam
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Genom foto kan jag förmedla mina känslor och tankar via projekt. Visa och avspegla min syn på värden. En chans för mig att skapa och få utlopp för min kreativitet. Jag finner människor intressanta och jobbar nu med projekt som bygger på att porträttera unga män. Det är helt enkelt mitt sätt att avspegla människor som jag ser dem, vad det bygger på för subjektivitet eller klichéer är upp till åskådaren.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Tekniska utvecklingen har än så länge inte haft någon större påverkan på mitt arbete, det kommer antagligen påverka det i framtiden då jag inte har tillgång till skolans utrustning och labb. Nu har jag möjlighet att plocka de delar jag vill använda till mina projekt. Utrustningen är dyr, Digitala medier tillåter oss att komma undan framkallning och få ett direkt resultat men i utbyte är utrustningen dyr.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Den kreativa marknaden ändras snabbt hela tiden, svårt att se vad som kommer hända i framtiden, antagligen tekniken och sättet vi arbetar på. Många mindre magasin riktar sig emot internet och den marknaden. Många fotografer jobbar gratis för att få ut sina bilder och synas, det verkar vara det enda sättet att snabbt få in en fot i branschen. Då alla inte har möjlighet till att jobba gratis oroar dig mig att det blir ett urval av folk som kommer bli allt mer exklusivt och att många fotografer på så vis gräver sin egen grav. Det handlar mycket om att hela tiden ligga på topp vilket motiverar och kanske samtidigt skrämmer mig lite.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Självklart försöker jag få ut mina bilder på marknaden för att få dem att synas. Som fotograf blir det svårt att få det att gå runt om dina bilder inte syns och du på så vis kan knyta nya kontakter. Sen om mina bilder bevaras till eftervärlden är inte vidare intressant för mig just nu. Jag vill arbeta med fotografi och om jag gör det genom att fota en lookbook åt en kläddesigner eller att skapa ett projekt för en utställning gör ingen skillnad för vad jag tänker om mina bilder och vad som lämnas kvar. Givetvis vill jag kunna vara en inspiration för andra men samtidigt funderar jag inte på vad som kommer hända med mina bilder i framtiden utan fokuserar istället vad jag ska göra med dem nu.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi ger mig en möjlighet att arbeta med någon jag verkligen brinner för. Kanske för att samla alla mina upplevelser. Det blir till en livsstil som för mig är självförverkligande.