Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Plattform fotografi

Om projektet

Projektet Plattform fotografi syftar till att göra en genomlysning av det svenska fotografiska fältet, för att på detta sätt ge en så bred och mångsidig bild som möjligt av vad fotografi i Sverige är idag.

Projektets utformning kännetecknas av ett process- och nätverksinriktat utforskande av samtida fotografiska praktiker. Undersökningen applicerar en kombination av skilda strategier och metoder för att försöka skapa en förståelse för en av vår tids mest inflytelserika kommunikationsteknologier. Projektet har även som mål att försöka formulera det fotografiska mediets utvecklingsmöjligheter, och att driva denna kunskapsutveckling framåt.

Fotografiska bilder är vår tids ledande visuella kommunikationsform. De är centrala instrument för själv- förståelse och omvärldskunskap och är unika i sin räckvidd och innefattar allt från konst, populärkultur till vetenskap etc. Alla dessa fält producerar fotografiska bilder och gestaltar vårt mångskiktade nu, hur vi är och lever i samtidens sammansatta ontologi, samtidigt som nuets fotografier även identifierar framtider och nya livsmöjligheter.

Plattform Fotografi är ett seminarie- och ett nätverksprojekt som vill åstadkomma en gränsöverskridande, inter- och transdisciplinär serie närmanden och undersökningar av det fotografiska fältet med syfte att ge en så mångsidig och hel bild som möjligt av fotografiet idag. Plattform fotografi åsyftar en horisontell, tillåtande och polyfon genomlysning av fotot där familjealbumet möter modefoto som möter konstfoto, som möter den dokumentära bilden, som möter sattelitbild, passfoto, övervakningsfoto, ultraljudsfotot av det växande fostret etc.

Plattform fotografi är uppdelad i olika faser där genomlysningen bygger på en kombination av strategier och metoder. Projektet inleds av komparativa presentationer av nationella fotografiska landskap där vi bjuder in föreläsare från Norge, Finland, Spanien, Österrike, Litauen, Tjeckien och Schweiz som presenterar sina länders fotografiska fält.

Efter de inledande internationella föreläsningarna flyttar vi fokus till Sverige och bjuder in till en rad föreläsningar/hearings för en kollektiv inventering av olika fotografiska praktiker. Det fotografiska landskapet delar vi upp i olika kategorier som Bildkonst, Kommersiellt fotografi, Reportagefotografi, Institutionsfotografi och Amatörfotografi. Till varje fotografisk praktik bjuder vi in två föreläsare, en med teoretisk kunskap som presenterar den aktuella fotografiska fältet och dess sammanhang och en verksam fotograf som berättar om sina arbeten. Vi skickar även ut enkäter till fotografer där man kan skicka in en miniportfolio med 3 bilder.

Plattform fotografi arrangerar också online-diskussioner med preciserade ämnen med aktiva moderatorer i avsikt att vidareartikulera viktiga frågeställningar.

Projektet avslutas med ett avslutande symposium i mars 2010 med avstamp i inhämtad kunskap.

 

Projektorganisation

Projektet Plattform Fotografi pågår 2009-01-01 till 2010-05-31 och är ett samarbete mellan:
CFF – Centrum för Fotografi
Bildmuseet vid Umeå universitet
JMK – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms Universitet

Liv Stoltz, Centrum För Fotografi, projektledare
Sanna Arwidsson / Emil Bertz, projektkoordinator

Projektets styrgrupp:

  • Jan-Erik Lundström, Chef för Bildmuseet vid Umeå universitet, fotohistoriker och curator/teoretiker med stark inriktning på fotografi.
  • Karin Becker, Professor i media och kommunikationsvetenskap vid Institutionen JMK – Journalistik, Medier & Kommunikation.
  • Cecilia Grönberg, Fotograf och doktorand Fotografisk gestaltning HFF (Högskolan för fotografi i Göteborg).
  • Maria Lantz, Fotograf och adjunkt vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, frilansskribent för bl a Dagens Nyheter.
  • Anders Houltz, Forskare vid KTH inom teknik- och vetenskapshistoria.
  • Ola Gustafsson, Gallerist/ägare av Elastic Gallery, Malmö.
  • Pelle Kronestedt, Fotograf, ordförande för SFF (Svenska fotografers förbund) och universitetsadjunkt vid HFF (Högskolan för fotografi i Göteborg).

Plattform fotografi stöds av Stiftelsen Framtidens Kultur.