Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Robert
Benjour
Utbildning 
GFU, Fotoskolan i Sthlm
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag fotograferar både digitalt och analogt, men all efterbearbetning sker digitalt. Jag fotograferar både uppdrag åt andra och projekt för min egen skull.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den har inte påverkat mig så mycket eftersom den digitala tekniken var så utbrädd när jag började arbeta.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Den digitala tekniken kommer troligtvis utvecklas ännu mer och vi kommer säkert se mindre bilder på papper (tryck och printar). På lite sikt tror jag framtiden ser ganska ljus ut, men kanske inte de närmaste 1-2 åren.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, jag arkiverar mina bilder digitalt på flera olika ställen. När jag gör printar för försäljning gör jag det uteslutande med inkjet teknik på grund av hållbarheten.
Vad är fotografi för dig? 
Ett sätt att kunna uttrycka mig.