Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Sara
Backteman
Utbildning 
Projektledautbildning med inriktning på interaktiva media, Informatör med inriktning på grafisk formgivning. / bakgrund:projektledare, producent, informatör.
Yrkesinriktning 
Ej yrkesverksam fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag arbetar som projektledare och informatör på CFF – Centrum för fotografi. I och med det så kommer jag dagligen i kontakt med många olika genrer av fotografisk bild. Privat fotograferar jag ungefär som andra icke-fotografer, vid semestrar, högtider etc. Både i mitt dagliga arbete och privat omges jag liksom andra människor av en uppsjö av det fotografiska mediet i allt från morgontidningen, tunnelbanan, reklampelare, TV och webb till fotoböcker, föredrag, veckotidningar etc.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag plåtade analogt förr och tog fram egna bilder men efter den digitala teknikens inträde arbetar jag bara digitalt. Det är ett lätt och snabbt sätt att hantera bilder både privat och i jobbet.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Att tekniken kommer att och förbättras, exponeringsytor och distribution förändras och att fler globalt kommer att använda mediet på nya sätt och inom nya områden.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, digitala backuper privat, säkrare dgitala backuper i mitt arbete.
Vad är fotografi för dig? 
Mitt yrkesliv och till stora delar mitt privatliv. Kommunikation, njutning, upplevelse, fördjupning, förståelse, fantasi och verklighet.