Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Plattform fotografi
Vad är fotografi? / What is photography?

av Jan-Erik Lundström

Tre frågor till Jan-Erik >>

Hur definierar du fotografi? Vad är fotografi för dig? Hur besvarar du frågan ”Vad är fotografi”? Varför denna fråga nu?

Läs hela texten av Jan-Erik här >>

 

How do you define photography? What is photography for you? How do you answer the question “What is photography?” What, indeed, is the meaning of that question and why is it posed now?

Full text by Jan-Erik here >>

 

Riktlinjer för online-diskussion
02 Jan17:44

Vi vill tacka alla

By Projektledningen Plattform Fotografi

Vi vill tacka alla medverkande för era inlägg. Diskussionen är nu avslutad. Vi öppnar nästa online-diskussion på temat FOTOGRAFI I SKÄRMKULTURENS TID den 4 januari då moderator Karin Beckers inlägg publiceras. Välkomna tillbaka!
 

01 Jan20:07

Vad är fotografi? För mig är

By Georg Sessler

Vad är fotografi?

För mig är ett fotografi allt från lyckliga ögonblick till hårt arbete.

Fotografi har betraktats som sanningsvittne sedan den offentliggjordes i mitten av 1800-talet. Hur uppstod denna myt? Vilka såg till att skapa dem och varför? Vad är anledningen att vi fortfarande tror på den?

Pressens etiska nämnd tror att fotografier som inte är bearbetade i photoshop eller manipulerade är sanna, men vem ifrågasätter fotografernas val av motiv och hans/hennes avsikter vilka har betydligt större inverkan på innehållet och betydelsebärande elementen i bilden?

Jag talar om att fotografen ska ta ansvar för sina bilder.

Miljontals bilder i album och arkiv berättar om gator och torg som för länge sedan är försvunna, rivna och borta. De är vittnesmål på hur miljöer, våra nära och kära såg ut, var klädda vid ett visst ögonblick. Jag har en bild på min far 1936 i frack när han gifte sig, förmodligen den enda gång han bar dylikt plagg. Är fotografen, fotografiet eller den fotograferade som är sanningsvittnet?

Och snälla ni läs inte Roland Barthes - Det ljusa rummet han vet inte vad proffessionell fotografi är.

 

30 Dec21:52

Jag tror att den dominerande

By David Molander

Jag tror att den dominerande diskussionen på det här forumet också är det närmaste vi kommer vad fotografi är – frågan om bilders verklighet.

För hur man än vrider och vänder på sig är det så ofta man ramlar tillbaka ner i denna diskussion som i värsta fall gräver sin grav i tekniska djupdykningar. För om det är något som skilljer det fotografiska mediet från andra bildmedier är det just den ständiga och kraftigare återkoppklingen till en mer eller mindre närvarande ”verklighet”. (där med är det inte sagt att denna diskussion också återfinns i andra konstformer).

Det gäller oavsett om man med fotografi menar (och här tar jag upp några av förslagen i forumet) solbränna, ett visst analogt förfarande i mörkrum, användandet av kamera, uppfattningen om jesus avbild på veronikas svetteduk, det avgörande ögonblicket eller oändliga timmar i fotoshop med manipulerande av fotografier hämtade ifrån internet. I alla dessa fall involverar det föreställningar om sanning, verklighet, fikton, tolkning och kreativitet och den ständigt återkommande diskussionen om vad verklighet i bilder innebär och vad de har för betydelse för varje betraktelse.

Kanske är fotografi mer än något annat en konversation om verklighet i bilder.
 

31 Dec17:45

 Svar till David

By Assar Nordfors

 Svar till David Molander!

Det gäller oavsett om man med fotografi menar (och här tar jag upp några av förslagen i forumet) solbränna, ett visst analogt förfarande i mörkrum, användandet av kamera, uppfattningen om jesus avbild på veronikas svetteduk, det avgörande ögonblicket eller oändliga timmar i fotoshop med manipulerande av fotografier hämtade ifrån internet. I alla dessa fall involverar det.............slut citat

Ordet fotografi betyder: Att måla med ljus. Det kommer du inte från. Sedan  finns det enl. mig inte fotografier på Internet, utan det är bilder, för att komma ut på Internet måste det ske en digital omvandling till nollor och ettor, därmed en bild, vi har lämnat "Att måla med ljus"! En konstnär som målar tavlor målar inte med ljus, men kan måla ljus, en mycket, mycket stor skillnad. Du kan även i Photoshop/Gimp etc. måla fram ljus/skugga, men du målar inte med ljus!  Du skapar i Photoshop ljus/skugga. Och redan i Photoshop  har du lämnat definitionen av fotografi, nämligen :Att måla med ljus! När det analoga negativet skannas in till en dator, där går det enl. definitionen inte att skapa ett fotografi, det går inte enl. definitionen av fotografi att fotografera i en dator, vad du gör du skapar en bild.

Det handlar om att hålla isär begreppen när vi resonerar annars är risken stor att vi talar förbi varandra. En digital bild kan vara lika bra som ett analogt fotografi, det har inte med bra eller dåligt att göra. Men en digital bild är bild, ett analogt fotografi är ett fotografi så länge du kan hålla i/betrakta det som lämnar mörkrummet. Allt detta enl. min mening. Rätt eller fel?

Fotovänner

Gott Slut och Ett Gott Nytt År!
Assar Nordfors

28 Dec16:43

Det är svårt att begränsa

By Hendrik Zeitler

Det är svårt att begränsa fotografiet tekniskt – collage och fotogram är kanske inte det de flesta betecknar som ”fotografi” per se, vare sig de ihopmonterade bilderna är utklippta papperskopior eller skapade i datorn. Att endast begränsa sig till positiv – negativprocessen är nog en alldeles för snäv definition. Lukas Glajc betecknar i sin bok Verlust des Negativs från 2008 fotografi som något som består av urbilden, dess avbild i kameran och bilden som består av negativ och positiv som oskiljaktig enhet. Negativet får där, som hos många, en väldigt stor betydelse, som negation av ljuset och urbilden, som ändå innehåller all dess information. Negativet blir en skuggvärldens corpus delicti. Den digitala bilden kastar oss enligt honom och många andra tillbaka till måleriet, världsrymden förlorar sitt djup, det historiska ljuset är genom avbildens avsaknad inte närvarande i bilden. Denna diskussion kretsar dock väldigt mycket kring negativet och mörkrumsarbetet; alla till exempel reklam- och naturfotografer som traditionellt har jobbat på dia, eller även polaroid och liknande processer blir anomaliteter i denna förklaringsprocess. Och även i en digitalkamera projiceras en avbild upp- och nervänd på en mattskiva eller liknande som i fotograferingsögonblicket kan bytas ut mot en ljuskänslig sensor, och även detta kan exponeras på ljuskänsligt fotokemiskt papper. Endast överföringen sker inte längre analogt, med direkta avbilder i varje steg, utan genom räkenprocesser som drar bildproduktionen undan vår direkta förståelse, som var mycket enklare inom analogt fotografi.
Möjligtvis utgående från denna diskussion talas det då ofta om ”fotografi som måleri” när det handlar om bilder som är digitala collage (oftast utgående från olika förlagor som är antingen digitala bilder eller inscannade negativ) som skapar, mer eller mindre kitschiga, fantasivärldar. Begreppet används dock av någon anledning inte för alla sorters digitalt fotografi, och inte heller för analoga mörkumsexperiment.
Utgår vi mindre från tekniken, ser vi ofta fotografi som ett historiskt dokument. Antingen för klassiska historiska händelser eller även för olika bildkonventioner som påverkar även till exempel ateljéfotografi. Om dessa bilder är tagna eller kopierade analogt eller digitalt är nog sekundärt; manipulationer – och iscensättningar har alltid funnits. Och även stilen inom dessa manipulationer är nog i alla fall av ett bildhistoriskt intresse. Slående är här att det aldrig har visats och betraktats så många bilder som nu, då det ofta påstås att fotografiet inte är något trovärdigt instrument längre. Bilder i alla former av visuella media utgör tydligen mer än någonsin en lockelse – och det är få som inte skulle betecknar dessa som ickefotografiska.
 

29 Dec23:14

 Hej Hendrik! Vad jag tycker

By Assar Nordfors

 Hej Hendrik!

Vad jag tycker glöms bort i denna mening:
- Digitalkamera projiceras en avbild upp- och nervänd på en mattskiva eller liknande som i fotograferingsögonblicket kan bytas ut mot en ljuskänslig sensor, och även detta kan exponeras på ljuskänsligt fotokemiskt papper -.
är att det oftast förs över till ett sk. minneskort och förvaras där som en datafil, nollor och ettor, där har vi genast passerat negativstadiet. Det är klart att det går genom program ta fram information från t.ex. en RAW-fil och erhålla en bild på ljuskäsligt papper. Men vad har hänt innan RAW eller JPEG-filen finns på papper? Hur mycket har den på vägen dit manipulerats i Photoshop/Gimp etc.
I programmet Camera RAW kan jag ändra en RAW till en fil som inte har med det jag fotograferade att göra, men kan sparas som RAW (äkta?), det är svårare med ett analogt negativ, eller hur? Det är vad jag anser som använder mig av båda teknikerna. Jag är benägen att påstå att analog fotografi (måla med ljus) är trovärdigare, och liknar mera definition fotografi=måla med ljus. Vid digital fotografering är det av största vikt att fotografen är ärlig och redovisar en ärlig bild, vilket även den analoga fotografen bör redovisa ett ärligt fotografi.

Mvh
Assar Nordfors

28 Dec10:18

Här i den mörkaste månaden,

By janerik

Här i den mörkaste månaden, det vill säga månaden med minsta mängden dagsljus, förvisso i år på våra breddgrader upplyst av goda mängder snö, då våra kroppars fotogram är som blekast - alltså våra solbrännor, kroppens, hudens reagens på exponering till ljus, solljus - så diskuterar vi fotografi.

Visst är frågan vidlyftig. Alltså: Vad är fotografi? Och den kräver sannerligen många svar, definitioner, preciseringar. Av vilka många levererats här till denna blogg.

En sak slår mig då, utifrån många inlägg och funderingar, och det är att många resonemang tycks väcka följdfrågan (och liksom efterlysa verb lika mycket som substantiv): Vad gör vi med fotografier? Informerar? Upplyser? Påvisar eller bara visar på? Påstår? Uppenbarar? Älskar? .

21 Dec19:37

 Det gängse begreppet ang.

By Assar Nordfors

 Det gängse begreppet ang. fotografi= Målar/Skriva med ljus. Att jag pjattar/efterbelyser i mörkrummet på ett ljuskänsligt fotopapper så Målar/Skriver jag fortfarande med ljus!

Hur gör jag detta i Photoshop/Gimp etc?

22 Dec19:49

 Ja, inte ens den rent

By janerik

 Ja, inte ens den rent tekniska definitionen är alldeles enkel. Även om vi undantar mer låt säga existentiella definitioner på fotografi. Men jag är dock nog benägen att hålla isär de två leden - fotograferingen/exponeringen och kopieringen. Och för mig är det avgörande det första momentet - det som inkluderar kameran, och som inbegriper just ljus i en bildskapande process (där för mig den ljuskänsliga silvergelatinemulsionen eller det digitala bakstycket inte utgör någon avgörande skillnad) - det som mest berör kärnfrågorna.

För mörkrumsarbetet finns till exempel ju ett flertal ädelförfaranden som inte alls handlar om ljus (som det klassiska svartvita mörkrumsarbetet) och de olika reproduktionsformer vi väljer - diabildsföreläsning, i tryck bok eller tidskrift, scannade till dator, - kan ju inte gärna omdefiniera den ursprungliga bilden/verket.

Detta tycks nu leda till att kameran hamnar i en slags nyckelposition, något vilket i sin tur är lite historiskt komplicerat eller motsägelsefullt, då kamerna ju finns innan fotografiet, med flera århundrade till godo.

 

 

 

25 Dec18:11

 och som inbegriper just ljus

By Assar Nordfors

 och som inbegriper just ljus i en bildskapande process (där för mig den ljuskänsliga silvergelatinemulsionen eller det digitala bakstycket inte utgör någon avgörande skillnad) - det som mest berör kärnfrågorna..............

Nu vet jag inte vad du har för kamera med digitalt bakstycke,
men i mina digitala går det från sensor (ljuskänslig) till minneskort, (ej ljuskänsligt) där har målning med ljus upphört. Så är det inte i analogt foto, i mörkrummet arbetar du fortfarande med ljuskänsligt papper, efterbelyser med ljus etc. hela kedjan är  - att måla med ljus - fram till ett fotografi.
Det är inte en bild jag från minneskortet (ettor och nollor)som jag för över till min dator, vid behov behandlar i t.ex. Photoshop, och sedan skriver ut på fint fotopapper, bilden kan bli hur vacker/bra som helst, men jag vidhåller att det är en bild, och inte ett fotografi.
Mvh
Assar

28 Dec04:07

Diskussionen i sig, liksom de

By janerik

Diskussionen i sig, liksom de som på olika sätt yttrat sig runt och kring dessa frågor, uppmanar - in a good way - till ytterligare några preciseringar:

Jag förstår, långsamt, att jag vill hävda att fotografi har först och främst med själva fotograferingsögonblicket att göra, the decisive moment, även om detta avgörande ögonblick kan utsträckas till månader och år (se Michael Weselys fotografi). (Det tycks mig att detta också tilldelar kameran en väldigt speciell position, men jag önskar avvakta här, det kanske finns alternativa lösningar). Alla processer som därefter tar vid är lite ovidkommande. Eller snarare: Förtjänar inte att definiera mediet. Om vi slabbar i ett klassiskt sv-v mörkrum (jag älskar det gamla "analoga" mörkrummet, som jag förstås vuxit upp med; gjorde mina första mörkrumserfarenheter sent 1960-tal, eller om vi kör på printrar av olika slag. Eller bara låter negativet på något sätt omdefinieras för publicering, digitalisering, file transfer, what have you... Alla dessa optioner är mindre avgörande än själva det faktum att hur mycket digital kultur vi än lever i, så krävs det en ursprunglig - kausal - kontakt mellan de från motivet utsända fotonerna till den ljuskänsliga emulsionen/bakstycket inplacerad i kameran. Jag antar att det är så att jag är benägen att hävda att här finns ett av svaren på vår fråga.

Kanske värt då att påminna om att inte heller gränsen mellan analog och digital är så självklar. På samma sätt som det tryckta fotografiet, den tryckta bilden konstrueras av tryckteknikens raster, där varje punkt är svärtad eller inte svärtad, eller dataskärm eller TV-bildens pixlar (eller digitalkamerans), som också är på eller av, så byggs det analoga fotografiet av kornet, som också är så att säga noll eller ett. Ingenstans finns en bild som inte på så sätt är byggd, konstruerad, inte ens i det analoga klassiska fotografiet.

Och det är därför som kamerans samröre med fotonerna är så avgörande.

 

28 Dec13:16

Hej janerik!  Om vi är

By Assar Nordfors

Hej janerik! 

Om vi är överens om att, Fotografi= Måla med ljus, så går det att resonera runt detta. Så länge jag kan arbeta med "ljuset" t.ex. i mörkrum så producerar jag ett fotografi helt baserat på arbete med ljus plus kemi.

När jag använder mina digitala kameror så tar den processen slut efter det jag exponerat bilden. Där är det slut med att måla med ljus. Att jag bearbetar en RAW-fil i ett bildbehandlingsprogram, jag "målar" inte med ljus. Men resultatet, jag skriver (printar) ut på ett kvalitetspapper för foto, (fiber) kan bli hur bra som helst men, är det ett fotografi? Enl. mig nej, det är en bild. Att måla med ljus har sedan länge upphört, redan när det jag fotograferat lämnar det jag fotograferade sensorn och lästes in på ett minneskort som där lagrar en datafil. Du har inte längre möjligheten att fortsätta måla med ljus.
Enl. mig är den också borta när jag skannar in ett negativ till datorn, och färdigställer bilden (inte fotografiet) i Photoshop/Gimp etc. och sedan med gott resultat skriver ut bilden. Ser vi på fotografier i tidningar? Enl. mig nej, vi tittar på bilder, den ljuskänsliga delen har brutits innan bilden visas i tidningen.

Missförstå mig rätt;-), det är inte någon nedvärdering av det digitala jag försöker övertyga någon om, använder det själv det digitala med gott resultat.
Jag bara önskar att saker kallas för vad det är, om nu alla håller sig till definitionen att fotografi=måla med ljus.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning!
Mvh.
Assar Nordfors 

30 Dec21:31

Hej Assar, Jag vill besvara

By David Molander

Hej Assar,

Jag vill besvara din fråga om hur man målar med ljus i digitala raw filer i Photoshop eftersom det är vad jag anser att jag gör om dagarna.

I alla typer av måleri manipulerar man ljus och mörker, färger och textur på en bild. Samma sak gör jag i datorn med de penslar som finns tillgängliga i just photoshop. Matrialet som jag använder är insamlat ljus och mörker överfört i ettor och nollor istället för en emulsion. Istället för att driva fram ljuset med kemikalier driver jag fram det ur denna information och med de digitala verktygen. Även om en analog fotograf är uppfostrad med idén att kemikalier och en lampas sken skulle ha mer med att måla med ljus att göra så tycker jag att det är minst lika nära eller långt ifrån betydelsen. Detta styrks ju även av hur likt resultatet kan bli om man vill det.

Lika absurt anser jag det vara att göra en stor åtskillnad på så kallade Printar eller traditionellt fotopapper. Ibland tar jag min digitala bild till en epsilon som belyser ett papper så vissa delar är mörka andra ljusa - ibland tar jag den till en bläckstråleskrivare som gör vissa delar mörka nadra ljusa med sitt bläck. Resultatet är det samma för våra ögon - vissa delar ljusa andra mörka.

Oavsett hur man framställt det hela har man använt det ljus som samlats in av en kamera och sedan omformats/målats med. När jag drar min digitala pensel över skärmen och ljusar upp bakgrundsmörket, målar in en skugga som fattas eller slätar ut en överexponering anser jag mig måla med ljus vilket antagligen är precis lika befängt som att du tror dig måla med ljus med en liten lampa, ett kemikaliebad och de analoga verktygen.

01 Jan14:05

 Svar till David. Jag målar

By Assar Nordfors

 Svar till David.

Jag målar med ljus med lampan (förmedlar ljus) i förstoringsapparaten, till ett ljuskänsligt papper.
Var sitter lampan i Photoshop, och var har du det ljuskänsliga meterialet? Fotografi=Måla med ljus!

23 Dec16:11

 Hej Janerik. Jag anser att

By Assar Nordfors

 Hej Janerik.

Jag anser att fotografi handlar om att måla med ljus.
Detta gör du med en analog kamera med ljuskänslig film, som du sedan framkallar. Därefter vidtar arbetet med det ljuskänsliga fotopappret. När det papperet är belyst genom ett negativ (vi pratar fortfarande om att - måla med ljus-)
Så skall detta ljuskänsliga papper framkallas, stoppbad, fixering, skölj, fixförstörare skölj, toning Selenium, sjölj minst en timme, därefter avskrap från vatten (på glasskiva) lufttorkning, därefter planing mellan en trave uppslagsverk, sedan efter 5 dygn har du ett fotografi. Nu finns det folk, inga namn men deltar här, som i andra debatter för att förvirra debatten använder det engelska ordet Print för foto t.o.m. mörkrumsarbete, samtidigt som personen talar om att printa ut en bild på en skrivare - Jag skall gå till mörkrummet och printa ut ett fotografi -!
När jag fotograferar digitalt, som jag med stor glädje också gör, så målar jag med ljus i exponeringsögonblicket. Där tar målningen med ljus slut. Därefter hamnar det som ettor och nollor på mitt minneskort, jag har redan där fått ett avbrot i - Att måla med ljus -! Resten av processen behöver jag väl inte gå in på. Min fråga återstår, - Hur målar jag med ljus från ett minneskort med RAW-filer till Photoshop/Gimp? etc.

20 Dec12:57

 Det jag ser i fotoböcker. I

By Assar Nordfors

 Det jag ser i fotoböcker.

I fotoböcker tittar jag på bilder, inte fotografier. Där emot om jag besöker/träffar fotografen och får se kopiorna från mörkrummet, ja då tittar jag på fotografier.
Enl. min mening finns det inte fotografier i böcker, tidningar eller andra media, det blir för mig bilder. Om sedan en bild är etsad, målad eller gravyr etc. så är det bilder för mig. Fotografiet är för mig det som kommer från mörkrummet, övrigt är för mig bilder. Jag kallar aldrig ett fotografi från ett negativ till ljuskänsligt papper för bild, jag kallar det ett fotografi.

Jag har många gånger fått på "huden" för denna min uppfattning/skiljelinje, men ännu har inte något argument lyckats övertyga mig om något annat. Jag är t.o.m. benägen att kalla det äkta fotografi! (Kamera, med film, en exponering, ett negativ, till ljuskänsligt fotopapper, en fångad 1/250 sek. av ett skeende)

20 Dec12:08

"The decisive moment" hette

By Konny Domnauer

"The decisive moment" hette Cartiers Bressons bok som på sin tid inspirerade mig. Mycket annat finns förstås att säga ...

20 Dec00:43

Förtvivlan och frustration

By janerik

Förtvivlan och frustration ansätter en del bloggare, i mötet med vår frågas - Vad är fotografi? - omfång och sammansatthet. Förtvivla icke, skulle jag vilja hälsa er. Jag tror att de stora frågorna har inte stora svar. Eller: Det relevanta är varje enskilt bidrag, varje steg på vägen. Det är som när man springer maraton. Tänker man på helheten så baxnar man. Eller kroknar. Men om man fokuserar på nästa steg. Och sen nästa steg. Så kan man till sist ta sig i mål.

***

Också gränserna för vår fråga har det funderats kring. Alltså när eller hur kommer man till det som inte är fotografi. En sak vi tycks vara ganska överens om här är att det digitala versus det analoga inte är någon helt avgörande  gräns. Många egenskaper, vanor, tankemönster vad gäller fotografi följer med in i det digitala.

Men finns det några gränser då runt fotografiet? Bortom vilken det inte längre handlar om fotografi. Jag tänkte att den polska fotografen Aneta Grzeszukowska kliver över en sådan gräns i sitt projekt Utan titel (Porträtt). De porträtt hon visar i denna serie bilder är mycket fotografiskt trovärdiga, ansiktsporträtt, människor som tittar rakt in i kameran utan  särskilda uttryck. Men det är bara det att det finns ingen framför kamerna. Det finns inte heller någon kamera. Bilderna är helt mjukvaruframställda, helt en datorprodukt. Finns inget negativ, ingen kamera, ingen människa framför kameran, inget fotograferingsögonblick. Kan man överhuvudtaget benämna dem fotografier? 

Men det märkliga är att de drabbar oss, de är fantastiska eller obehagliga eller vad det  nu än är, på grund av deras fotografiska kvaliteter. Eller, annorlunda uttryckt: Våra vanor vad gäller fotografier präglar eller påverkar även icke-fotografier.

Så mycket makt har fotografiet ännu; att det präglar också icke-fotografier.

 

 

22 Dec12:12

 Svar till Jan-Erik. Jag

By Pawel Flato

 Svar till Jan-Erik.

Jag förtvivlar inte över att frågan ställs. Jag förtvivlar över hur diskussionen förs.

Det räcker liksom inte alltid med att bara vilja. En meningsfull diskussion i en komplex fråga kräver god moderation för att den ska bli stringent.

16 Dec12:33

Vad är fotografi? En lång och

By Malinka P.

Vad är fotografi?

En lång och stor fråga, och som åtminstone en sagt tidigare - en fråga med många svar.

Jag vill nog säga att fotografi är åtminstone två saker, varav den första är ett avtryck på papper med hjälp av kemiska reaktioner

Den andra saken är något mer komplicerad och kräver en del funderande som jag inte är helt färdig med än (och kanske aldrig blir, för den delen).

De flesta håller säkert med om, i en eller annan grad, att fotografi är ett sätt för fotografen att visa hur man ser världen. De flesta av oss känner säkert igen tankegången, och jobbar säkert efter den i högre eller mindre grad. Jag gör det själv också. Men man kan ju också tänka sig in i betraktarens sits ett ögonblick, och fundera över vad man ser därifrån. Jag tänker mig att det fotografiet visar är "världen på andra sidan spegelbilden". För mig handlar det om att se in i en annan värld, på andra sidan av fotopappret. Man kan säga att det är som att titta igenom ett fönster, in i en värld dit man inte når.

Som ni märker är den här tankegången inte helt färdig än :) och ni får hemskt gärna ha åsikter...

I slutänden handlar det i alla fall om att fotografi (för mig) är poesi och musikalitet på hög nivå, om det används på "rätt" sätt.

16 Dec21:25

Håller med. En lång. Och

By janerik

Håller med. En lång. Och stor. Fråga. Alltså frågan "Vad är fotografi?". Som jag sagt tidigare, tror jag, en fråga i paritet med de stora frågorna som filosofin brottats med sedan tidernas begynnelse. Vad kan vi veta om världen överhuvudtaget? Vad är kunskap? Finns det visshet? Hur kan vi begripa "tid"? Vad är människan? Stora ord, i relation till fotografiet. Nej. Eftersom fotografi befinner sig där - mänsklig kommunikation, kunskap, verklighetens väsen, existensens nycklar.

Men jag blir därför mer nyfiken på tankegången i Malinka Ps inlägg, fotografiet som att "titta igenom ett fönster, in i en värld dit man inte når". Det tycks mig en ovanlig utväg, om jag får säga så. Fotografiet som en dörr, fönster, in till en annan värld, inte denna, men något bortom, något annat, något som inte fanns eller finns utan - eller utanför - fotografiet.

Sen tänker jag, i kombination med musik och poesi, att fotografiet är ett slags tänkande, ett sätt att tänka, och det påminner mig om en fras hos Roland Barthes Det ljusa rummet, som jag refererar till ur minnet, att fotografiet, att fotografiet är farligt, eller utmanande, eller omstörtande, när det tänker.

17 Dec02:37

@ janerik =) Jag kan ju bara

By Malinka P.

@ janerik

=)

Jag kan ju bara prata om fotografi utifrån mig själv, och för mig är fotografi poesi, ett sätt att se och på somliga vis nå en annan verklighet. För hur som haver, när vi betraktar ett fotografi kan vi egentligen aldrig föreställa oss hur det var, hur det kändes, vad fotografen såg eller inte såg. Vi kan bara föreställa oss, och då hamnar vi ganska automatiskt i en föreställningsvärld, en fantasi. Det vi ser är ju ett visuellt resultat av en annan människas sätt att se världen, och på det viset kan man säga att ett fotografi är ett sätt att skåda rätt in i en annan människas sätt att se världen/sinne/tankevärld - eller vad man nu väljer att kalla det. Fantasivärld, om man så vill.

Jag är inte helt 100% säker på hur jag började tänka på det här sättet, men det kan ha startat när jag läste John Berger och John Zsarkowich (minns inte om han stavar sitt efternamn så, men nåt liknande) för ett par år sedan. John Berger beskriver hur vi ser och uppfattar saker beroende på vad vi har för erfarenheter, och John Zsarkowich beskriver olika sätt vi kan arbeta på när vi tolkar/analyserar ett fotografi. Jag är själv väldigt förtjust i båda metoderna, och använder dem i mina bildanalyser.

Gällande Roland Barthes så förstår jag ju att jag måste läsa honom. Jag har av någon anledning inte gjort det ännu, men han nämns ju om och om igen här, så jag får väl ta mig i kragen och besöka biblioteket, antar jag.. :)

15 Dec17:04

 Först vill jag tacka Carl

By Pawel Flato

 Först vill jag tacka Carl Alfredsson för ett utmärkt inlägg.

I korthet anser jag att fotografi rätt och slätt ska betraktas som en speciell teknik att framställa bilder.

För att en diskussion om vad denna teknik har inneburit och innebär för vår kultur måste man skilja på verktyget, den fotografiska tekniken, och ändamålen den används för. Man kan alltså inte definiera fotografin utifrån de ändamål bilderna används till. Eftersom ändamålen är så många, beroende på i vilket syfte en bild framställts, kommer vi aldrig kunna enas om en fungerande terminologi, som möjliggör en diskussion.

Det är därför denna typ av extremt breda diskussioner, som denna, sällan gör en klokare. Det blir lätt väldigt abstrakt och akademiskt. Personligen saknar jag mer konkreta diskussioner. Men dessa förutsätter en någorlunda gemensam terminologi, så vi vet att vi talar om samma sak.

Om vi enas om att fotografi helt enkelt är en teknik, ett verktyg, kan vi  börja diskutera fotografins roll i de olika syften den används.  Ett reklamfotografi har ett helt annat syfte än ett fotografi taget i vetenskapligt syfte. 

En parallell:

En diskussion om "Vad är text?" är något helt annat än "Vad är skönlitteratur?" eller "Vad är ett brev?" eller "Vad är poesi?". Skönlitteraturen, brevet och poemet är alla framställda med hjälp av text men dess syften kan vara helt olika och därmed helt väsensskilda.

En eventuell väg ut ur den förvirring som råder kring fotografins roll tror jag det vore välgörande att sluta bunta ihop allsköns olika användningsområden för fotografin t.ex reklam, vetenskap, konst, i en enda röra bara för att den enda minsta gemensamma nämnaren är den fotografiska tekniken.

Jag saknar t.ex en diskussion under titeln "Vad är dokumentär fotografi?". Hur skiljer sig en dokumentär bild från en "pressbild"?. Detta är ett exempel på ett område där det råder total begreppsförvirring och som omöjliggör konstruktiva debatter. Vi behöver bena ut och definiera inom de olika fotografiska grenarna. 

Det blir väldigt svårt att värdera och ha ett utvecklande samtal om vi inte har ett gemensamt språk. Hur ska vi t.ex kunna diskutera och värdera Scanpix stora fotopris, som ju ska belöna dokumentär fotografi, när inte ens Scanpix själva tycks veta vad som menas med dokumentär? Är de fotografer som kallar sig dokumentära överens om vad begreppet står för? 

 Jag tror helt enkelt diskussionen skulle må bra av att styras upp och ha ett tydligare, konkretare mål.

15 Dec21:36

Kanske är det helt enkelt -

By janerik

Kanske är det helt enkelt - och svindlande komplicerat - så att vi bultar på språkets gränser, språkets förmåga, kapacitet, när vi söker besvara frågan "Vad är fotografi"? Måhända är det en de mer komplexa frågor vi kan ställa; att söka definiera en kommunikationsteknologi som uppträder i ett märkvärdigt gränssnitt mellan människa och maskin?

Dock väljer jag nog - just nu i vart fall - att avstå från att precisera frågan, "styra upp" den. Inlägg som väljer ut och preciserar delområden, delsvar, underavdelningar, etc. är välkomna. Men forumet förblir öppet och ni, kommande deltagare, tilldelas inga fler råd om hur att göra eventuella preciseringar och val.

17 Dec16:45

   Svar till Janerik:
 Du

By Pawel Flato

 

 Svar till Janerik:


Du skriver om fotografins natur i ett av inläggen:


"Som jag sagt tidigare, tror jag, en fråga i paritet med de stora frågorna som filosofin brottats med sedan tidernas begynnelse."

Jag kan bara hålla med.


Och därför desto större anledning att fundera på hur en sådan diskussion bör föras för att leda framåt och bli konstruktiv. Desperat försöker man vaska fram något begripligt i bland inläggen, något att "ta med sig hem". Jag menar att denna diskussion tyvärr till stor del redan hamnat där, i det obegripliga ordträsket, även om det finns ett och annat klokt ord också förstås.
Eftersom ALLA är välkomna med synpunkter så bör ju också diskussionen vara begriplig för ALLA. För att ens komma nära detta mål tror jag man måste låta experter, t.ex en filosof som är bekant med ämnet, moderera diskussionen. Sålla bort ovidkommande saker och förtydliga samt ifrågasätta argument som förs fram. Så att det hela blir relevant och någorlunda begripligt.


Några citat ur diskussionen:


"...fotografi är vad du själv gör det till."


"Fotografi är ett sätt att leva."


"Fotografi är något som vässar livet, förändrar livet."


Hur ska man förhålla sig till dylika påståenden? Är dom meningsfulla i diskussionen? Exakt samma saker skulle kunna sägas om t.ex text, teckning, musik eller varför inte att vandra i naturen.
Personligen blir jag inte klokare av dylika utsagor. De blir snårigt och oöverblickbart, man saknar en tråd, en linje. Det behövs en trädgårdsmästare i denna vildvuxna trädgård. Såvitt man inte tycker det är fint med vildvuxenhet. Men om så är fallet vad är det då för mening att ens ställa frågan: Vad är fotografi?

För diskussionen är väl inte ett självändamål?


 

14 Dec13:33

Ett fotografi är enl. min

By Assar Nordfors

Ett fotografi är enl. min uppfattnig en bild producerad på ljuskänsligt material, t.e.x. från kamera med film till fotopapper ljuskänsligt material. En sensor i digitalkameran är ljuskänslig, men efter sensorn bryts den ljuskänsliga delen i processen. Men jag är något ambivalent här.

Assar

14 Dec02:38

Till skillnad från annat

By Mats Lindfors

Till skillnad från annat bildskapande så visar ett fotografi visar något som fotografen har sett, på en plats där fotografen varit. Det gör fotografier kanske till sannare bilder av verkligheten än annat bildskapande.

19 Dec23:08

 Ja, men det förutsätter att

By Assar Nordfors

 Ja, men det förutsätter att fotografen inte i efterhand ändrar på det han fotograferat, detta gäller s/v. Därav är jag så glad i analog fotografi med ljuskänsligt material i hela kedjan vid framställningen av fotografiet. Jag tycker inte om bilder som ändrats i Photoshop/Gimp etc. folk med gröna ansikten hållandes en Boeing 747 i handen och ett träd som växer upp ur huvudet. Vilken verklighet har den digitala fotografen avbildat? Jag är heller inte förtjust i Jerry Uelsmann trixade i mörkrum, med flera olika exponeringar sammanställda till en bild. Fotografi för mig är att fånga ett skeende under t.ex en 1/250 sekund, och att detta skeende ärligt redovisas. I annat fall kan man väl kanske istället måla en bild fritt ur fantasin.

Många tycker säkert att jag har fel, det har dom all rätt att tycka, jag har förmodligen inte "sanningen" men jag försöker visa "sanningen" i mina fotografier som den var under denna 1/250 sekund som den enda exponeringen varade. Sedan att jag pjattar och efterbelyser partier i bilden (mörkrummet) det gör jag för att det skall likna den verklighet jag fotograferande. Ett utfrätt ansikte, eller igensotat, så såg det inte ut, jag har exponeraf fel, eller kontrastomfånget var för stort för film/papper etc. och rättar i möjligaste mån detta vid kopieringen. Den typen av korrigeringar av digitala bilder i Photoshop/Gimp etc. har jag inte något att invända mot, det gör jag också med digitala bilder.

13 Dec12:37

Till skillnad från... I en

By Stefan Ohlsson

Till skillnad från...

I en fråga som »Vad är fotografi« finns ett underförstått »...till skillnad från annan bildkonst«. Jag tror det är omöjligt att sätta upp en gräns som på ett entydigt sätt särskiljer fotografi från andra bildframställningstekniker. Alla försök att hitta en entydig definition kommer alltid att skapa en gräns som inte går att upprätthålla.

Men om man däremot vill hitta någon form av kärna, en gravitationspunkt för fotografi, då är det möjligt att säga något meningsfullt om fotografi.

Om man då börjar att se först på bilden som en konstruktion, en bild skapad genom ett antal val som fotografen mer eller mindre medvetet har gjort, så hittar man den ena koordinaten. I denna dimension har vi alltså börjat med fotografen som utgångspunkt.

Den andra dimensionen tar den verklighet som finns framför kameran som utgångspunkt. Som Annabella så insiktsfullt säger: »Det är riktiga bilder, bilder som är på riktigt. Inte teckningar.« Det finns alltså ett element av registrering av en verklighet, en upptäckt av en extern realitet. I denna dimension är det alltså den externa realiteten som är utgångspunkten.

Från denna gravitationspunkt, denna kärna, sträcker sig fotografin långt utåt. Och på samma sätt som det är mycket svårt att säga var vår atmosfär slutar och var den tomma rymden börjar, så är det svårt att sätta upp en gränslinje där fotografi slutar. Och tack och lov för det, att sträva efter gränser och omfatta/utesluta, det har väl aldrig bidragit med något positivt.

15 Dec21:06

Stefan Ohlssons inlägg "Till

By Jan-Erik Lundström

Stefan Ohlssons inlägg "Till skillnad från... I en" öppnar upp en mycket angelägen och avgörande del av vår diskussion. Frågan "Vad är fotografi?" är sannolikt på många sätt omöjlig att uttömmande och slutgiltigt besvara. Vilket är ett av skälen till att den behöver ställas. Nu. Och igen. Och igen. Som de stora filosofiska frågorna: Vad är kunskap? Vad är verklighet? Vad är en människa? Som vi vet att aldrig blir klara med. Även om frågan "Vad är fotografi?" är ung i sammanhanget. Knappt två sekler gammal (kanske lever man till att fira 200-års jubileet). Men, hur som helst, här finns en rörelse mot ett slags kombinerat svar. Frågan förutsätter helt visst nån slags idé om att fotografiet skiljer sig. Och då måste vi förhålla oss till detta. Hur skiljer sig fotografiet från andra kommunikationsteknologier - eller bildframställningstgekniker om vi vill låta "bild" vara nästa högre storhet - och hur skiljer sig utövarens agerande från andra aktörers (fotografens från låt säga målarens). Jag delar slutsatsen att gränserna, skiljelinjerna, distinktioner är porösa, det ena glider in i det andra. Men jag undrar om vi inte i ett låt oss kalla det kombinatoriskt svar kan komma närmare det som Stefan Ohlsson kallar för gravitationspunkten, det som Barthes kallade för fotografiets noem. Jag föreslår då en slags triad, eller triangel och triptyk: "Vad är fotografi" var frågan. Och svaren måste beakta detta ur tre perspektiv: Fotografens (den vars handling resulterar i ett fotografi), kamerans (teknologins, apparaturens, apparatens, mediets perspektiv), och betraktarens (mottagaren av fotografier, dennes läsning, tolkning, etc.). Kan vi, om vi tillåter oss att på en och amma gång, vara fotografer, kameror och betraktare,  genom trefaldiga svar, närma oss fotografiets kärna, det som skiljer fotot från andra bilder?

13 Dec11:19

Det är några minuter in på

By janerik

Det är några minuter in på Lucia-dagen, ljushögtid. Bloggen har hunnit lite knappt halvvägs. Och senaste veckan har inläggen ramlat in i god takt. Jag satt och scrollade genom allt och funderade på att sammanfatta något av som sagts, för att på så sätt finna vägar vidare. Men sammanfattningen var liksom motspänstig och istället för omformuleringar var det just citaten från inlägg som vibrerade, de omedelbara svaren på frågan ”Vad är fotografi”, svaren som alltså formulerar sig ”Fotografi är …”

Så här, i det som följer, har jag som moderator tagit mig friheten att sammanställa, utan rangordning eller hierarki, dessa svar, hämtade, alltså, från alla de inlägg hitintills nått fram. Ganska maffigt tycker jag nog. Och, som man brukar säga, svar som väcker nya frågor. Here we go:

Fotografi är komprimering. Fotografi är manipulation. Fotografi är ett svärd som delar mänskligheten i grupperingar.
Fotografi är en oändligt liten delmängd av det vi upplever som "tid och rum". Fotografi är att aktivt interagera med världen omkring oss, även om vi tror att vi bara är observatörer. Fotografi är ett sätt att fånga en hundradels sekund av vår tid på jorden. Fotografier är utsagor som alltid omkodar allt de avbildar. Fotografi är bilder som nästan alltid reproduceras.
Fotografi är ett sätt att måla levande bilder med hjälp av kameran så som konstnären målar en tavla med sin pensel eller Evert Taube målade med ord och toner. Fotografi är ett sätt att utrycka sig och visa känslor. Fotografi är att skriva med ljus och det borde fotografi fortsätta att vara "att skriva med ljus".
Fotografi är ett sätt att leva. Fotografi är ett multipelt tecken som bekräftar, lämnar spår, bevittnar.
Fotografi är kommunikation mellan människor. Fotografi är ett sätt att försöka förmedla något som jag/du känner. Fotografi är ett försök av att föreviga den egna existensen. Fotografi är ett påstående om nuet, en handling här och nu riktad mot framtiden
Fotografier är bilder som pekar tillbaka sig själva och säger "så här menar vi idag att en bild av världen skall se ut". Fotografi är bilder framställda på ljuskänsligt papper eller något som registrerats på ett ljuskänsligt medium. Fotografi är återskapelser av verkligheten. Fotografi är konstruktioner av verkligheten, organiserade genom en rad mer eller mindre medvetna val.
Fotografi är det som Roland Barthes berättar om i Det ljusa rummet
Fotografi är något som vässar livet, förändrar livet. Fotografi är livets chans att se annat och nytt. Fotografi är bilder på riktigt.
Fotografi är vad du själv gör det till.

12 Dec12:57

Vad är fotografi? En

By Christoffer Wallstenius

Vad är fotografi? En intressant fråga med ett nästan oändligt antal svar.

Fotografi är komprimering. Komprimering av verklighetens upplevda fyra dimensioner till en tvådimensionell avbild. Ett oändligt smalt utsnitt, innehållande en kraftigt komprimerad oändligt liten delmängd av det vi upplever som "tid och rum". 

Fotografi är manipulation. Genom att ta ett fotografi manipulerar vi aktivt verkligheten. Iden är att det är omöjligt att avbilda verkligheten utan att påverka den. Genom att avbilda är vi aktivt där och interagerar med världen omkring oss, även om vi tror att vi bara är observatörer.

/Christoffer Wallstenius

11 Dec11:07

Teori och praktik. Vi känner

By Projektledningen Plattform Fotografi

Teori och praktik.

Vi känner att det vore på sin plats att kommentera den riktning denna diskussion fått.
Plattform Fotografi ämnar att göra en genomlysning av det fotografiska fältet i Sverige. När vi nu startar dessa online-diskussioner så är det en av de sista i raden av flera programpunkter. Online-diskussionerna är även den mest teoretiska delen av Plattform Fotografi, en naturlig fördjupning av tidigare programpunkter. Vill man ha en mer praktisk eller yrkesmässig bild av fotografi i Sverige och vad Plattform Fotografi har åstadkommit så finns våra seminarier i serien hearings dokumenterade här på hemsidan. Under denna serie med seminarier bjöd vi bland andra in yrkesverksamma fotografer för att berätta om sina praktiker. Se gärna också fotografpresentationerna, ett resultat av en enkät som besvarats av ett stort antal yrkesverksamma fotografer. Men nu har vi alltså kommit fram till Online-diskussionerna, en serie teoretiska diskussioner om vad fotografi är i Sverige idag.

Enligt oss, och enligt projektplanen för Plattform Fotografi, är teori och praktik inte motsättningar utan fungerar jämsides och korsbefruktar varandra. Den ena utesluter inte den andra. Därmed inte sagt att vi alla måste ägna oss åt både och. Självklart är det upp till var och en att välja om man vill delta i en teoretisk diskussion eller inte. Förhoppningsvis håller ni ändå med oss om att en teoretisk diskussion om fotografi är välkommen och viktig, precis som det praktiska utövandet.

Vi vill också understryka att personangrepp inte hör hemma på detta eller andra forum på nätet, och hädanefter kommer vi inte att publicera inlägg av en sådan karaktär.

Jan-Erik Lundström är en passande moderator inte bara för sin breda och mångåriga erfarenhet av fotografi utan även för att han är den drivande kraften i utformandet av projektet Plattform Fotografi, ett projekt som syftar till att belysa vad fotografi är i Sverige idag - både ur en teoretisk och en praktisk synvinkel.

Projektledningen Plattform Fotografi

11 Dec10:27

Fotografi är ett sätt att

By Miklos M

Fotografi är ett sätt att fånga en hundradels sekund av våran tid på jorden. Fotografi är ett sätt att måla levande bilder med hjälp av kameran så som konstnären målar en tavla med sin pensel. Fotografi är ett sätt att utrycka sig och visa känslor, men framförallt så är fotografi det du själv gör det till.

10 Dec18:01

Det handlar väl - trots alla

By Carl Alfredsson

Det handlar väl - trots alla försök att intellektualisera in absurdum -
om det enkla faktum som rymms i översättningen "att skriva med ljus" (eller måla om man föredrar det). Den bakomliggande processen - vad man vill "skriva om", skiljer sig knappast åt, mellan olika kommunikativa uttrycksformer. Några väljer penseln och paletten, andra skrivmaskinen (numera datorn - om man inte heter Jan Gulliou). Några väljer digital teknik i kameran och går via datorn och printern till den färdiga bilden. Det må väl ändå handla om det färdiga resultatet för alla kommunikatörer - oavsett etikett.
Att tekniken utvecklas gör det knappast nödvändigt att beteckna den nya tidens bilder för "Digigrafi"
Evert Taube har ju erkänts vara skicklig att måla med ord och toner. därmot erkändes aldrig hans författarskap inom skönlitteraturen till den nivå han själv önskade. Men han var säkert själv tillfreds - eftersom han föredrog att kalla sig "författare" - inte målare eller tonsättare. Den aldrig sinande debatten om vem som är "fotograf" har klara paralleller till framlidene herr Taubes yrkestitel som just "författare". Dagens teknik gör att det krävs helt ny kunskap för att göra bilder. Den gamla tekniken är obsolet och kan möjligen ha visst musealt värde. Den nya tekniken öppnar också dörren (och rätten) för helt nya kategorier utövare att kalla sig fotograf. Det handlar på samma sätt som på Taubes tid - om hur man ser på sig själv. Inte på vad omvärlden anser. Sedan kan man vara yrkesfotograf eller amatörfotograf. Men man använder sällan benämningen "yrkesförfattare eller amatörförfattare". Ej heller Yrkesmålare (om man inte är plankstrykare -men väl "amatörmålare". (och det är lite pekoralvarning på dessa)
Fotografer har alltid lidit av yrkesmässiga mindervärdihetskomplex. Är det inte gent emot journalisterna i pressen, AD:arna i reklamvärlden, porträttmålarna i porträttbranschen, så är det inför varandra. Några - dom namnkunniga - anses "finare" än alla dom som gör det oglamorösa vardagsslitet.
Det käns som det är dags att avsluta denna sekellånga kvasidebatt!

Låt fotografi fortsätta att vara "att skriva med ljus"!

10 Dec15:39

Fotografi är ett svärd som

By nilkas

Fotografi är ett svärd som delar mänskligheten i grupperingar: Digitalt-analogt, färg-svartvitt, manipulerat-omanipulerat, Nikon-Canon, bra-dåligt, ...

Ett påfund av den onde verkar det som.

10 Dec08:28

Vad vet egentligen Jan-Erik

By Per Sonne

Vad vet egentligen Jan-Erik Lundström om fotografi ur ett mer praktiskt perspektiv? I de gångna årens allt mer tilltagande teoretisering av fotografiet har dess praktiska handhavande och de viktigaste frågorna; etik och moral vid själva fotograferingsögonblicket, allt mer kommit på undantag. Den här konferrensen borde modereras av en praktiker och inte en obegriplig teoretiker.

10 Dec23:24

Vad vet egentligen

By janerik

Vad vet egentligen Jan-Erik: Jo, så här är det: På den här bloggen välkomnar vi alla perspektiv. Det är därför vi ställer frågan, Vad är fotografi?, så förbehållslöst, öppet, utan påbud och fördefinierade ramverk. Det är ju också idén med hela projektet Plattform Fotografi: att lyssna sig fram mot fotografiet idag, ta del av alla infallsvinklar, erfarenheter, intressen, kunskaper. (Därför vi bjudit in fotografer, utövare av alla de slag, kritiker, historiker, teoretiker, med flera, med flera).

Alltså: Frågan, Vad är Fotografi, och bloggen, är praktisk och teoretisk. Och allt därutöver. Svaret kan vara poesi, fysik och kemi, pragmatik, teori, anekdot, plötslig insikt, nya frågor, allt detta samtidigt. Eller något annat.

Vilket också alla fascinerande inlägg redan förverkligat.

 

09 Dec22:52

För mig handlar fotografi om

By Mattias Karlsson

För mig handlar fotografi om kommunikation mellan människor där fotografen via sin kamera vill förmedla något till en eller flera mottagare (kommunikationen kan ske nu eller i framtiden).

Fotografer har naturligtvis olika syften med ett fotografi, som grundar sig i fotografens profession och mål med, vilket kan vara allt från ett barn som vill föreviga sin julafton, en konstnärer som vill visa sitt konstverk, en naturfotograf som macrofotar en insekt, till en pressfotograf som dokumenterar en viss händelse.

Men i grund och botten vill alla kommunicera något, och med kameran som verktyg blir resultatet ett fotografi.

09 Dec22:36

Nyligen fick jag besök på

By Nina på galleri ikon

Nyligen fick jag besök på galleriet av en man som tyckte att pågående utställning med Micke Berg inte var fotografi. Jag blev häpen och undrade vad han menade. -Jo eftersom det är pigmentprintar så räknas det inte som fotografi, i verksförteckningen ska du skriva "fotografisk förlaga" istället. Vi diskuterade i en dryg timme om definitionen på fotografi men överrens blev vi inte. Han hävdar fullt och fast att i hans branch (museum) så är det silvergelatin, C-print och chibacrome som kallas fotografi. Alltså fotografi är endast bilder framställda på ljuskänsligt papper. Vad säger ni om den defintionen?

19 Dec17:00

 Svar till Nina! Ett museum

By Assar Nordfors

 Svar till Nina!

Ett museum önskade erhålla några s/v fotografier jag tagit, jag svarade ja. Så kom kravet/en från museet. De fick inte vara kopierade på plastpapper. Det skulle vara kartongtjockt fiberpapper (jag valde Ilford Galerie) dessutom fanns en önskan om toning i Selenium. Så såg detta museum på fotografi! 

12 Dec15:31

Det ligger väl en poäng i

By Malinka P.

Det ligger väl en poäng i det, kan jag tycka. Inte på ett negativt sätt, alltså. Fast för min egen personliga del säger jag så därför att det (för mig) känns olika att fotografera analogt och digitalt. I min värld går det inte att jämföra, utan är två helt skilda tekniker. För mig är det analoga fotografiet "riktigt", eller "äkta" fotografi, medan det digitala fotografiet kanske inte nödvändigtvis är fusk, men helt klart något annat.

14 Dec22:06

Malinka P, jag är benägen att

By Assar Nordfors

Malinka P, jag är benägen att hålla med dig. Det handlar kanske inte om bättre eller sämre. Personligen föredrar jag den analoga tekniken, från ljuskänslig film, till ljuskänsligt papper, ett helt annan känsla för mig, och för mig gäller s/v. Men även jag använder mig av båda teknikerna.
Vi får kanske också tänka på att den digitala tekniken har sina fördelar, vad gäller media etc. Att på ett enkelt sätt fort kunna publicera en bild.
 

16 Dec12:26

@ Assar: Såklart det inte

By Malinka P.

@ Assar:

Såklart det inte handlar om bättre och sämre. Båda teknikerna har sina klara för- och nackdelar. Jag är själv benägen att tycka att digital fotografering har lite av fusk över sig - men inte för att man "fuskar" i Photoshop eller liknande, utan för att man på något sätt har en tendens att slarva mer. I alla fall gör jag själv det, och många jag känner med mig. Man exponerar mycket mer, och är kanske inte fullt lika noga med hur man exponerar.

Sen har ju den digitala tekniken enorma fördelar med tanke på att det mesta numer inte blir "riktiga" fotografier, utan ska till tryck på ett eller annat vis. Det går fortare och man slipper alla mellanled som filmframkallning, kopiering, scanning osv. Oerhört praktiskt.

Men jag håller med dig; det analoga fotografiet är oerhört speciellt, och jag fotograferar också i svartvitt. Men då skiljer jag å andra sidan på det fotografi jag gör åt andra, och det jag gör i egna projekt. Mina egna projekt gör jag uteslutande analogt och i svartvitt.

12 Dec10:28

Denna diskussion har nog

By Stefan Ohlsson

Denna diskussion har nog upprepats varje gång som en ny teknik introduceras. Och naturligtvis är det intressant att ange om det är gelatinsilver eller pigmentprintar som används som presentationsteknik. Men att därifrån hävda att det inte är fotografi känns som ett räddhågat försvar för en äldre teknik. Jag tror att för flertalet människor är det en ursprungliga upptagningen som definierar vad som är fotografi. Alltså om bilden är tagen genom att den registreras på ett ljuskänsligt medium, så är det fotografi.

Är det inte lite av den unika ställning som fotografi har att den kan reproduceras i olika former och fortfarande ses som ett fotografi? Fotografi är ett medium som nästan alltid är reproducerad. Om en oljemålning reproduceras i en bok är alla medvetna om att detta är en reproduktion av en oljemålning. Men enligt de flestas ståndpunkt är ett fotografi ett fotografi även om den är reproducerad i offset.

30 Dec20:50

Vare sig fotografi definieras

By David Molander

Vare sig fotografi definieras genom att det är en bild som upptas genom ett ljuskänsligt medium eller om det är den konstruktion, den idé om vad verkliga utsnitt av omvärlden är eller inte är så menar jag att fotografiet i båda dessa fall uppfanns ungefär år 30 ekr och inte alls så sent som på 1800talet.

I med föreställningen om Veronicas svetteduk - den duk som enligt legenden helgonet Veronika baddade Jesus döende ansikte med och fick ett avtryck av hans "strålglans" som avbildades i duken. Oavsett om historien är sann eller inte så har denna föreställning skapat en tro på en sann bild av verkligheten skapad bortom en mänsklig upphovspersons kreativitet. Och "Just sann bild" är ju betydelsen av ikon. Ikonmåleriet ansågs vara exakta kopior av svetteduken som skapades under väldigt speciella förhållanden där hantverkaren/ikonmålaren ansågs stå i direkt kontakt med denna verklighet och var guds hand som genom ikonbilderna reproducerade svetteduken/negativet. Alltså ansågs alla ikoner vara exakta avbilder av sanningen.

Man hade samma "blinda" tro på den typen av bilder som så många sedan har haft på analogt fotografi. Men precis som att ikonoklaster redan på hundratalen menade att detta inte var fallet och förbjöd ikonbilderna, kommer det emellanåt tider då fotografiet ifrågasätts. Ni känner förstås redan till exempel som Mumlers andefotografier och den rättegång som väckte allmänhetens uppmärksamhet på hur bilderna kan manipuleras. I vår tid är det försås i med de digitala bilderna som ifrågasättandet återkommer.

Kanske är det där i fotografiets essens ligger - En ständig kommunikation kring bilders sanningshalt och vilken betydelse det har?

16 Dec12:55

@ Stefan Det är klart det

By Malinka P.

@ Stefan

Det är klart det diskuterats varje gång en ny teknik introducerats :) Och lika spännande är det väl varje gång, skulle jag tro!?

Det är klart att den digitala tekniken för fotografi kan kallas fotografi. Nu är jag inget tekniksnille, men mig veterligen är det väl bara sättet kameran registrerar ljuset (på en film eller ett minneskort) som skiljer sig mellan en analog och digital kamera.

För min del är det mina personliga preferenser som gör att analogt fotografi känns äkta för mig. Det innebär dock inte att digitalt fotografi är mindre äkta för den sakens skull. Som jag skrev tidigare; det är (för mig) två helt skilda tekniker som (för mig) inte går att jämföra. Resultatet blir (för mig) inte heller exakt detsamma, och personligen föredrar jag det analoga - men jag kan ju inte heller förneka att det digitala fotografiet är fotografi nonetheless.

17 Dec21:17

 Jag tycker det är roligt att

By Assar Nordfors

 Jag tycker det är roligt att ta bilder med digitalkamera, även i s/v. Jag har bilder fån Crimson,(s/v) finns de duger. Men för mig blir det ett fotografi naär jag fotograferar med analog kamera, själv bestämmer ASA-tal, framkallar därefter, in i mörkrummet, ett fint fiberpapper, en process som tar några dygn innan jag har den färdiga produkten i min hand. För det första tycker jag den blir bättre, jag har gjort ett hantverk, och det ligger inte en massa exponeringar bakom, utan det gäller att tänka till vid fotograferingsögonblicket. Jag fotograferar analogt med en 30 år gammal Nikon F2AS. Men jag förkastar inte den digitala tekniken, tänk på alla naturfotografer som tar fina bilder med digitala kameror, vi behöver just nu bara nämna Brutus Östling! 

Mvh
Assar

09 Dec20:54

Roland Barthes - Det ljusa

By Johan Svensson

Roland Barthes - Det ljusa rummet. Läs denna och ni får reda på vad fotografi är :)

20 Dec00:03

Jo, jag kan bara hålla med.

By janerik

Jo, jag kan bara hålla med. Det är en outtömlig liten bok. Mitt exemplar är helt sönderläst. Och understruket rakt igenom; nästan på varje sida har jag markerat citat.

Och det finns många citat och tankegångar relevanta för denna blogg. Men med anledning av de flitiga diskussionerna runt analogt och digitalt, samt inlägg där vi på olika sätt understrukit fotografin som språk, konstruktion, tecken, fiktion, etc.  Så vill jag då passa på att föra in Barthes ganska halsbrytande slutord i Det Ljusa Rummet: "Så ser Fotografiets två vägar ut. Valet är mitt: antingen låta dess skådespel underkastas de perfekta illusionernas civiliserade regelsystem eller i det våga möta den uppvaknande omedgörliga verkligheten."

Den uppvaknande omedgörliga verkligheten, om vi vågar, där har vi Fotografiet, enligt Barthes.

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.