Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Viveca
Ohlsson
Utbildning 
Nordens Fotoskola i Stockholm 1984-86 Bildkommunikation 10p Konstfack 2000 Project management 10p Malmö högskola 2007 Fotografi o kommunikation 10p Göteborgs universitet 2007 Konstvetenskap 30p Högskolan på Gotland 2009
Yrkesinriktning 
Institutionsfotograf
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag gör bilder för olika ändamål, i min anställning på ett museum arbetar jag mest med bilder för reklam och marknadsföring. Jag tar mycket konceptbilder för utställningar, böcker o trycksaker. Jag arbetar mycket mot pressvärlden. På museet finns en grupp som har ansvaret för utställningsverksamheten, och jag ingår i den gruppen. Jag letar aktivt efter intressanta o högkvalitativa fotobaserade utställningar som ligger i linje med vad vi vill visa. Jag fungerar också oftast som ansvarig för utställningarna och det arbete som skall genomföras i samband med att vi visar en fotografisk utställning. Utanför min anställning har jag ett eget företag. Jag gör egna fotografiska projekt som jag ställer ut eller säljer. Jag tar också uppdrag som utställningskoordinator o curator med inriktning fotograf. 2008 hade jag Elisabeth Ohlson Wallin som kund.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag är ”upplärd” och utbildad i den analoga tekniken, men arbetar nu nästan enbart digitalt.Omställningen har skett väldigt snabbt, men eftersom att vi på museet har stora analoga fotosamlingar har jag ett fungerande svartvitt labb med möjlighet för analog kopiering o filmframkallning. Men det är ytterst sällan jag använder den möjligheten. Tekniken har gjort att det krävs betydligt större hastighet i processen, bilder skall levereras meddetsamma. Jag som fotograf ser också genast hur bilden blir och har chans att ändra o bygga om, om något skulle vara fel. Jag är mer bekväm i mitt arbete numera, det är smidigt. Men jag saknar den meditation som det nästan var att stå i mörkrummet o kopiera!!!
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag ser positivt på min framtid som fotograf. Konkurrensen ökar, men jag tror att om man är yrkeskunnig, kreativ o konstnärlig så har man för det mesta en plats. Men det gäller nog att vara öppen o nyfiken på nyheter, dvs inte allt för låst i sin position.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja jag arkiverar. På museet väljer jag ut bilder som bevaras i vår bilddatabas.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är mitt viktigaste språk och det har många dialekter! Fotografi handlar om kommunikation och ger mig möjlighet att närma mig områden som jag kanske inte hade haft tillgång till om jag inte hade arbetat med fotografi. Fotografi är bild och tar mig in i all annan form av bildvärld, tex konst och film.