Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Inga
Björk
Utbildning 
Norden Fotoskola 92-94, Digital bildbehandling 7,5 hp högskolan i Jönköping, Fotografins Filosofi 30 p Karlstads Universitet. Fil kand. Etnologi, Högskolan på Gotland. Egen företagare sedan 2000.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Institutionsfotograf
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Annan inriktning
Kursverksamhet - utbildningar inom fotografi.
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Det fotografiska mediet är från början ett sätt för mig att uttrycka mig. Det personliga uttrycket är en viktig del av mitt fotografi som jag tillämpar när det finns utrymme för detta.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det digitala mediet ökade min rörelsefrihet på flera plan. Jag kan nu se resultatet genast vilket är bra speciellt vid tillfällen då det inte ges en andra chans, det gör anspänningen mindre. Dock försvann den magiska känslan av att titta genom min gamla Pentax 6x7, när jag gick tillbaka till småbildskamera, av ekonomiska skäl, vid det digitala skiftet. Mörkrummet var till största del skönt att slippa, jag sitter hellre i ljuset och redigerar än står i timtal i mörkrummet. Någon gång kan det dock vara skönt att stå i mörkret, men nu har jag plockat ner mörkrummet. Jag kan nu också vilket är en stor fördel för både mig och kunden presentera ett snabbt resultat. Vi kan båda genast se vad jag har fotograferat under en porträttfotografering eller ett tidningsjobb. Finns inte kunden i rummet presenterar jag ofta mitt material genom ett html-galleri för en första påsikt av bilderna. Öppenheten mot kunden har därför ökat. Rörelsefrihet, minskad press, ökad öppenhet, att slippa stå i mörker och snabbheten är några av fördelarna med den nya tekniken på minussidan finns känslan av en förlorad taktillitet. De magiska i fotograferingen har till stora delar försvunnit för mig. Ska jag ta ett riktigt bra porträtt som får ta tid är chansen stor att jag fortfarande plockar fram min analoga mellanformatare, bara för att få den rätta känslan.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Vad jag ser i min kursverksamhet är att allt fler blir allt duktigare på att fotografera på grund av den digitala tekniken. Den nya tekniken skapar förutsättningar för många att utvecklas i sitt bildspråk och i sitt tekniska kunnande. Detta ökar naturligtvis konkurrensen ytterligare, men det gör samtidigt att allt fler människor lär sig förstå och uppskatta fotografi. Den digitala tekniken kommer fortsätta att utvecklas även om takten kommer att avta ju finare instrument vi får. Samtidigt tror jag att den analoga fotografin så småningom kommer att öka i popularitet igen som ett utryck för en konst- och hantverksform av mediet. Min egen framtid blir allt mer nischad mot glesbygden och människorna där. Etnologiskt undersökande fotografi med vars hjälp jag hoppas få svar på frågor jag själv och andra ställer omkring livet på landsbygden. Fler projektarbeten och en utökad kursverksamhet, samt fortsatt en bred bas, som krävs på en plats där det finns få individer. Glesbygden är och fortsätter vara min nisch för här känner jag att jag har en uppgift att fylla. Här finns också mycket som sällan blir synligt och som därför känns viktigt att synliggöra. Jag är inte ensam fotograf här, men vi är få så konkurrensen är mindre än runt storstäderna ett behov för mig som fotograf finns därför. Glesbygden är dessutom en plats där alla snabbt vet vem du är och vad du gör på gott och ont. Så småningom kommer också förståelsen för fotografi som konstform att öka här i Sverige.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Externa hårddiskar. Utskrifter på det alldra bästa (toppen på ett isberg). Bränner på CD-skivor.
Vad är fotografi för dig? 
Fotografi är helt centralt i mitt liv. Det är både mitt konstnärliga och undersökande uttrycksmedel såväl som mitt levebröd.