Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Julian
Birbrajer
Utbildning 
Fil.kand. i lingvistik
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Visualiserar mina grubblerier kring tiden och språket.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Framför allt har det blivit mycket billigare – och större.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
A. Hur snabbt kan man springa 100 meter… B. Ljust.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
A. Jag är backupfetischist. B. Ger bort dem till kreti och pleti.
Vad är fotografi för dig? 
Att kunna ge uttryck för min kärlek till språket och min avsky för den undflyende tiden.