Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Nils
Agdler
Utbildning 
Magisterexamen i konst, Konstfack 1997-99, Konstlab Valand, Göteborgs universitet 2002-03
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som konstnär arbetar jag med idébaserade konstprojekt, främst med fotografi och film/video som uttrycksmedel. Jag intresserar mig för samhällsrelaterade frågeställningar eller fenomen, såsom män och maskulinteter, turistindustrin och vårt förhållande till naturen. Att utforska och tänja på fotografiets/filmens gränser, både tekniskt och perceptuellt, samt relationen mellan verklighet och representation är frågeställningar jag ständigt återkommer till. För mig ligger fotografiets/filmens styrka i dess "verklighetslikhet" och dess oöverträffade förmåga att förföra betraktaren. Denna visuella dragningskraft försöker jag utnyttja för att locka betraktaren att reflektera över verkets djupare innebörd, med en strävan att vara mångtydig men ändå precis i uttrycket. En subtil, litet torr och ibland ironisk humor finns också med som en viktig del i mina verk. I gestaltningen försöker jag använda mig av hela utställningsrummet och bryta mot det konventionella sättet att visa bilder. Fotografierna eller filmen ingår då istället som en del av en större installation.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag har blivit mer noggrann med att justera färger, konstrast och skärpa i bilderna eftersom precisionen i den digitala efterbearbetningen är så mycket större än i det analoga mörkrummet. Tidigare komponerade jag bilden vid fotograferingen, men nu plockar jag ofta detaljer från olika bilder och skapar utifrån dessa en ny bild i datorn.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att den fotografiska bilden som sanningsbärare kommer att urholkas alltmer. De fotografiska genrerna kommer att flyta in i varandra. Gränserna mellan vad som är redaktionella bilder, reklambilder och bildkonst blir svårare att definiera. Med mobilkamerornas intåg börjar allt fler att fotografera och bearbeta fotografier i unga år. Barnen lär sig att producera fotografier och rörliga bilder lika snabbt och enkelt som att skriva en text. En effekt av mobilkamerorna är att den sociala kontrollen ökar när alla har möjlighet att vara en paparazzo. Som redaktionell fotograf blir det allt svårare att få betalt för den tid som läggs på ett uppdrag. I framtiden kommer jag att försöka avsätta mer tid för egna projekt och lägga ned mindre tid på redaktionell fotografering, men för att försörja mig hoppas jag kunna få en någorlunda fast deltidsanställning inom undervisning eller någon annan sektor.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar digitala bilder på två separata hårddiskar.
Vad är fotografi för dig? 
Ett visuellt medium som jag använder för att undersöka och synliggöra inre och yttre verkligheter.