Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Lamie
Saif
Utbildning 
-
Yrkesinriktning 
Annan inriktning
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag använder mig av fotografering som hobby
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Det har blivit lättare och billigare sedan det blivit digitalt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att det kommer utvecklas till 3-d fotografering.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja
Vad är fotografi för dig? 
Min bästa hobby.