Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Louise
Berg
Utbildning 
GFU, workshoptermin för Anders Petersen, Dawid, Tuija Lindström. 1999-2004 studier vid Konsthögskolan (Universität der Künste) i Berlin, inriktning foto och film
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag fotograferar både analogt och digitalt. För egna verk föredrar jag ännu analogt mellanformat eller storformat. Vid uppdrag använder jag främst digital småbild, eftersom den ger en större snabbhet och rörlighet. Det fotografiska mediet handlar för mig om att fånga stämningar och skapa en visuell skönhet.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Enormt. Jag lägger stor vikt vid den digitala efterarbetningen, vare sig jag har scannat in neg eller fotat digitalt från början. En stor del av skapandet av bilden sker för mig i efterarbetet och det finns en möjlighet att arbeta mer skissartat i själva fotograferingsögonblicket.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Ja tror att vi går mot en tid med mycket snabb utveckling inom det digitala fotografiet. De kommer att finnas ett behov för fotografer att specialisera sig mer och mer. Bildarkiv kommer bli vanligare och uppdragen färre.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja. Arkiverar och gör back-ups av bilder på externa hårddiskar. Samt printar fortfarande ut fysiska portfolios och arkivbeständiga utställningsbilder.
Vad är fotografi för dig? 
Ett ögonblick att stanna upp. Bra fotografi är som poesi. Den berättar en historia utan att ha alla svaren, förutom känslan.