Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Lennart
Kaltea
Utbildning 
Autodidakt
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Fotografiet, en teknik som möjliggör visualiseringen av mina idéer.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Ser med intresse ödmjukt på utvecklingen, den är spännande och positiv. Idag möter vi bilder i olika tekniker och former, fotografiets roll är i förändring. Använder själv analog kamerateknik. Vid bildframställning kommer jag i kontakt med ny teknik hos mina leverantörer.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Fotografiets roll som kommunikatör blir allt större i det offentliga, på våra arbeten och privat. Framtidens fotograf har en mer konstnärlig uppgift än ”fotohantverkarens”. Demokratiseringen av fotografin har gjort tekniken så användarvänlig att den enkla ”bruksfotografin” utförs av lekmän.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Arkiverar mina negativ enligt de rekommendationer som finns. Digitala filer läggs på externa hårddiskar och dvd skivor.
Vad är fotografi för dig? 
Att upptäcka!