Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Plattform fotografi
Fotografiska framtider

av Oscar Poulsen

Tre frågor till Oscar Poulsen >>

Människan vill alltid ta sig fram så fort man kan; bilar, datorer etc. Tid är pengar. Det är egentligen konstigt att fotografins tekniska utveckling inte kommit längre, i synnerhet eftersom fotografiet har sina rötter i vetenskapen.

Digitaliseringen har skapat ytterligare en roll för fotografiet; ett slags vardagligt prat, socialt kitt, och med det tillkommer alla språk-, och maktfaktorer. Det är intressant. Vem skriker högst, talar snyggast, pratar på vilken plattform - med fotografier? Flödet av fotografier har ökat, det finns mer material i fler kanaler, vilket gör att man måste ta hand om ett fotografi och passa in det i rätt kontext för att det inte ska försvinna. Det skapar spår, kanaler i kanalerna.

Från att fotografrollen inte ändrats ett dyft på en massa år så är plötsligt allt annorlunda nu. Och samtidigt har ingenting förändrats. En nyhet från Canon gör att man kan seriekoppla upp till tio kameror, styrda av en master-kamera, som kan avlösas trådlöst från en webbläsare, med andra ord från en mobiltelefon. Fotografräv eller praktikant, övervakningskamera, robot eller människa.. Jag vet inte, men klart är att det finns en mängd fotografier där ute, i nyhetsmedia, bildbyråer, magasin, bloggar, som inte är levererade av någon med ordet fotograf skrivet på visitkortet.

Samtidigt har ingenting förändrats. Det beror på vad man gör som fotograf, vilka områden man verkar inom. Ska man nischa sig eller bredda sig? Det är upp till var och en. Men jag tror på att göra något av dem, eller båda."

Vad ni ser i er kristallkula?

  • Hur kommer den digitala revolutionen fortsätta att utvecklas?
  • Vilken roll kommer fotografiet ha om 30 år? Om det blivit ett ”vardagligt prat” idag, hur kommer man att kommunicera med fotografi om 30 år?
  • Vad tror ni kommer att ställas ut på stora institutionerna om 30 år?

Läs hela texten av Oscar Poulsen här >>

 

Riktlinjer för online-diskussion
29 Apr14:02

Diskussionen avlutad. Ämnen

By Oscar Poulsen

Diskussionen avlutad.

Ämnen Fotografiska framtider blev inte särskilt omdiskuterat, i alla fall inte i det här forumet. Kanske för att det är ett väldigt svårt ämne att säga si eller så om. Man kan bara spekulera och skulle man påstå något har man sällan belägg för det.

Men det är kul att försöka se in i framtiden, och nödvändigt för att försöka anpassa sig.

Det kryper närmare oss men också längre bort, sipprar ner i små fack men också iväg ut i ingenstans och det är en svår uppgift att försöka sig på att begripa vad alla fragment innebär. Men det är viktigt att ge det ett försök, eftersom fotografiet har fått nya roller. Det kommer mer och mer litteratur som teoretiserar om fotografi, och mer kommer. I det vardagliga sociala sammanhanget kommunicerar vi idag mer med bilder än text. Det är lättare för oss att visa upp att något har hänt, genom att publicera en bild, än att återge händelsen i tal eller skrift till de personer man möter. Det är det vanligaste sättet att berätta små snabba historier. Och i allt språk finns strukturer som berättar vem du är, hur du vill verka, vart du vill tillhöra. Det är intressant.

Oscar Poulsen

07 Mar16:16

Fotografiet om 30 år? En

By Anders Andarve

Fotografiet om 30 år? En lurig fråga. I dag i det digitala bildbruset sitter vi var och varannan med 1:or och 0:or i arkiven. Alla har en underliggande rädsla hur alla bilder skall lagras och struktureras upp inför en framtid. Bilder i dag är inte ett fysiskt hanterbart media. Okej vi kan göra kopior från de digitala filerna. Men räcker det? Tror ej att det kommer att bli så.

Orginalet var finns det idag till en bild? Inte vet jag. RAW filen i sig. Men hur lagrar vi dessa på ett korrekt sätt. Bränna på DVD, lägga över i backupdosor m.m. Kan vi ansluta detta om 30 år? Inte vety jag.

Vi kommer ihåg BETA MAX,VIDEO 2000, m.fl. märkliga tekniker. Uppspelningstekniken är skrot idag.

Fotografin d.v.s. den fysiska bilden att hålla i handen kommer naturligtvis att finnas kvar. Det kommer att ställas ut bilder som tidigare med ett nytt innehåll och nya kaxiga budskap.

Utskrifterna som lanserats i massor av olika former är förhoppningsvis ur världen då. En utskrift ur en fotoskrivare är inte åldersbeständig på samma vis som en anlogt framställd kopia.

Resultaten har visat sig när dessa nya inkjettar m.fl. skrivare stryker på färg på ett konstigt papper med ett kemiskt skikt som bleknar redan efter ett par år. Dessa bilder/utskrifter går ej att sälja på grund av dålig stabilitet. Här tror jag och hoppas att en ny lösning kommer för att frångå leksaksutskrifterna som nu körs fram. Vi behöver en annan teknik som dels blir billigare och framförallt trovärdig.

Att använda bilden i framtiden är självklar. Den kommer att förstärkas som medie och ligga i framkant. Vi ser redan nu att fotografiet har bytt plats i hemmen och den målade hötorgskonsten åker i förrådet eller säljs på blocket. Fotografin är het idag som konst.

Det som kommer att ställas ut om 30 år är mycket annorlunda bilder som tagit ett kliv rent konstnärligt. Gamla korniga och suddiga bilder är historia. De förpassas till böcker för eftervärlden.

Till sist har vi en helt ny typ av kamera som inte kallas kamara längre. Det är en ny mojäng som gör mycket mer redan vid fototillfället. Mellan tekniken idag är en salig massa sladdar och de lär nog försvinna på sikt. Vi gör mer direkt på fältet och tömmer ur en färdig bild i ett helt nytt system. jag känner någonstans att det blir någon form av modern INSTAMATIC historia som KODAK en gång skapade.

Fotografen som yrkesman har vi inte kvar om 5 år. Det är ett nytt yrke.

Anders Andarve

Image Gallery Göteborg

 

20 Mar11:53

 Du säger att utskrifter inte

By Stefan Ohlsson

 Du säger att utskrifter inte håller lika bra som traditionella fotografier, dvs det som oftast kallas c-printar. Har du något som helst underlag för detta påstående? De faktiska undersökningar jag har tagit del av hävdar motsatsen. Dessa undersökningar kan du ta del av på t ex  www.wilhelm-research.com/ eller www.aardenburg-imaging.com/. Och om du inte orkar ta del av materialet där kan jag summera det genom att säga en bild gjord på Fujis C-material räknar man har en hållbarhet på cirka 40 år, en som är gjord på Kodaks C-material har en hållbarhet på 20 år. 

De material som jag använder i min utställningsproduktion har en hållbarhet på över 100 år. Så att hoppas på en ny teknik för att ersätta det du kallar leksaksteknik är nog ett slag ut i tomma luften, tekniken finns idag och används. Men tyvärr är det många bildproducenter som inte orkar se sig om vad som har hänt utan håller kvar vid föråldrade metoder. 

Stefan

07 Mar20:58

Jag tycker det du skriver

By Oscar Poulsen

Jag tycker det du skriver ang. utskrifterna är intressant. Men viktigt är väl att tänka på vad man ska använda en bild till. Det kan ju vara väldigt praktiskt att skriva ut ett par bläckstråleprintar, som är billiga och kanske inte tänkta att användas så länge. Säljs fotografiet som ett konstverk är det såklart annorlunda, men då går det ju faktiskt att göra manuella printar, och jag tycker ofta att det brukar vara det som säljs på gallerier och dyl. 

Att fotografen inte kommer att finnas om 5 år håller jag nog inte med om. Ett nytt yrke..? Objekt går ju att göra 3D modeller av, och övervakningskameror kanske kan fånga demonstrationer eller liknande, men hur ska man göra om man vill ha en bild av en viss person? Fota med mobilen, köra in i datorn och sen kan man med datorn liksom bestämma själv hur ljuset och uttrycket ska bli; glad och solsken, ledsen och mulet, skyldig och hård blixt, nykär och motljus..? Ja, kanske. Men jag tror inte det. 

Osc

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.