Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Mattias
Lindbäck
Utbildning 
Fartygsfotograf på HMS Carlskrona (97-98), Kulturama heltidsutbildning, …7 år som fotoassistent.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag arbetar både analogt och digitalt. Utmaningen i att använda ny teknik och utrustning utgör en stor drivkraft för mig. Jag är analogt skolad men tycker att den nya tekniken är fantastisk. Allt efterarbete sker digitalt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den ständiga uppdateringen på kameror och programvaror gör att fotograferandet aldrig känns omodernt eller tråkigt. Det så ofta tidskrävande mörkrumsarbetet har varit väldigt lärorikt, men jag saknar det inte.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Med spänning. Jag följer gärna med i utvecklingen och har stora förhoppningar på mina framtida arbeten som fotograf.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Mina negativ, dia och polaroider har jag i pärmar medan jag sparar mina digitala bilder på externa hårdiskar. En del bilder/jobb sparar jag även nedbrända på skivor.
Vad är fotografi för dig? 
För mig är fotografi först och främst ett jobb. Ett jobb jag älskar! Det handlar i mitt fall även mycket om möten med olika människor. Det har fått mig att träffa personer och tagit mig till platser som jag förmodligen aldrig hade fått chansen att besöka annars.