Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Björn
Lindberg
Utbildning 
2-årig fotoskola i Malmö. Utbildningen är en ständigt pågående process där man aldrig känner sig fullärd. Det är väl detta som är moroten.
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Om betydelsen fotografiskt media är lika med ettor och nollor så leverera jag digitala filer (RGB) till mina uppdragsgivare.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Kan idag fortsätta som uppdragsfotograf trots avvecklande av studio och fotolabb. Hade inte varit möjligt, i varje fall mycket svårare, med den analoga tekniken. Har kommit över romantiseringen av mörkrumsarbetet. Om man inte huvudsakligen sysslar med utställningsbilder som kräver begränsad upplaga och sönderklippt negativ, är det digitala flödet hela vägen till tryck det bästa alternativet.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Som mycket annat kommer även fotografin än mer att bli gränsöverskridande där många aktörer agerar och intar den traditionella fotografrollen. Detta tack vare den digitala bildens lätta tillgänglighet och ofantliga möjlighet. Då gäller, för att överleva som fotograf, krav på ett eget uttrycksätt än mer kommer att krävas.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Det är självklart, och även en skyldighet, att bevara bilder på bästa möjliga sätt. Sätten är väl kända av oss fotografer. Sedan är det eftervärlden som får ta över och vårda materialet efter den tidens rön.
Vad är fotografi för dig? 
Tack vare fotografin har jag fått uppleva händelser och träffat människor som annars aldrig hade varit möjligt. Jag identifierar mig och känner trygghet i min fotografroll som ger mitt liv stor mening.