Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Carin
Wesström
Utbildning 
BA (Hons) Fine Art Photography- Glasgow School of Art-06
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Institutionsfotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Till vardags arbetar jag som sjukhusfotograf, där jag fotograferar allt mellan livets början till livets slut. Ett yrke som snabbt fick mig att stå med båda fötterna på jorden, och som varje dag lämnar en känsla av tillfredställelse av att kunna använda fotografin till något som i olika grader kan hjälpa andra människor. Ett annat viktigt användningsområde för mig har alltid varit mina egna fotografiska projekt, som rent krasst är av mer egocentrisk karaktär. Ett sätt för mig att bearbeta frågor, smärta, glädje, men som i grund och botten alltid handlar om mig, mig, mig.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Efter att ha levt i en strikt analog bubbla i många år så tvingades jag till slut av ekonomiska och yrkesmässiga skäl att gå över digitalt. Trots detta ”tvång” så känner jag mig i dag friare i mitt bildskapande än vad jag gjorde på den analoga tiden.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag ser tyvärr en tråkig utveckling där yrkesskicklighet och bildspråk kommer i andra hand och där kameror sätts i händerna på andra yrkesgrupper för att spara pengar. Efterfrågan efter duktiga fotografer kommer däremot alltid att finnas eftersom det alltid kommer att finnas ett behov av bilder med hög kvalitet, men jag tror att konkurrensen kommer att hårdna ännu mer.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
På mitt jobb är det en självklarhet att arkivera bilder då det i många fall rör sig om patientbilder. Mina egna privata projekt ligger utspridda på olika hårddiskar i en enda röra.
Vad är fotografi för dig? 
En ursäkt för att stilla min nyfikenhet. Ett redskap för att lära känna mig själv och min omgivning. Ett sätt att hjälpa andra människor.