Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Michel
Thomas
Utbildning 
Berghs SOC. Konstfack, Dramatiska institutet.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Människor, situationer och livsstil. Produktfoto i studio.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
På gott och ont. Den digitala revolutionen har påverkat bilden trovärdighet, fotograferande och arbetsprocessen hela vägen från minneskort/ film fotocessions och framkallning/photoshop till print.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag letar fortfarande. Det blir mer bilder. Nya användningsområde / flash /webb men mindre jobb för seriösa fotografer. Alla fotar.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Neg./dia i arkiv. Hårddisk och dvd till digitala bilder.
Vad är fotografi för dig? 
Jag vandrar genom livet och fångar ögonblick som spelar vår samtid komplexa sociala strukturer. Fotografi som en personlig subjektiv reflexion över vår verklighet, från normalitet till kaos och det omvända.