Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Urszula
Striner
Utbildning 
Gamleby fotoskola, assistent
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som arbetsredskap
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
I början var det ganska osäkert hur resultatet skulle bli med de digitala bilderna, men nu är tekniken mycket bättre. Jag kan leverera mycket snabbare. Samtidigt har jag varit tvungen att börja om från början med att lära mig photoshop. Och många andra program.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Med bra filmmöjligheter på dagens systemkameror samt nya möjligheter att redigera i photoshop kommer fler fotografer att jobba med rörlig bild. Mycket mer bilder kommer att säljas via fotografers hemsidor.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Ja, på DVD-skivor
Vad är fotografi för dig? 
Utsnitt och tolkning av min omvärld