Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Paula
Odevall
Utbildning 
Fil. kand. i Konstvetenskap och den ettåriga utbildningen ’General Studies’ på International Center of Photography
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som uttryckssätt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Först och främst gör jag all bildbehandling digitalt. Förutom det har möjligheten att sprida mina verk underlättats med hjälp av hemsida, bloggar och andra internetforum. På samma sätt har det blivit lättare att följa vad andra fotografer och konstnärer gör.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att kommersiellt så kommer det nog mer och mer handla om den rörliga bilden. Men jag tror inte att yrkesfotografen kommer att dö ut, däremot kan det bli allt viktigare att jobba med både stillbild och rörligbild. Inom konsten tror jag att det kommer fortsätta att finnas stort intresse för fotografer.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar digitalt.
Vad är fotografi för dig? 
Möjligheten till att vara kreativ.