Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Truls
Nord
Utbildning 
Bachelor of Arts från London College of Printing (högskola)
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Institutionsfotograf
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Kommersiellt jobbar jag digitalt. Gör även formgivning och webbsidor där bilderna integreras. Jobbar analogt med egna projekt, huvudsakligen genom ”artists books”. Och äntligen håller även fysisk utställning på att ta form.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Kommersiellt blir det högre krav på att göra jobben snabbare och billigare. Med egna projekt blir det nödvändigt att jobba analogt för att låta fotograferandet få vara något annat, något som får ta tid.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Om några år finns inte yrket fotograf, då gör de flesta nuvarande kunder det mesta av jobben själva med sin nya digitalkamera, hellre än att betala någon fotograf. Rörlig film blir nya uppdrag för fotograferna. Bildkonsten består dock, men utan ekonomisk förutsättning – om man inte får stipendier och/eller bidrag.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Kommersiellt jobbar jag digitalt med DNG, och dubbla backups. Gör egna projekt analogt på film.
Vad är fotografi för dig? 
Något som i likhet med poesi kan kommunicera med det vi inte kan formulera med tanken.