Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Eva-Lena
Molin
Utbildning 
Utbildad i måleri och konstnärlig grafik på Konstskolan Basis 3 år och Grafikskolan i Stockholm 3 år
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag fotograferar sånt som på något sätt talar till mig vilket oftare sånt som är visset eller uttjänt och kasserat än traditionellt vackra motiv. Jag dras till motiv som känns magiska eller gåtfulla – där man inte alltid är på den säkra sidan på vad man ser. Mest jobbar jag med att skapa egna motiv genom att kombinera olika delar av bilder jag tagit.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Digitalkameran och den digitala bildbehandlingen i dator är mina nya arbetsredskap som för mig har ersatt arbetet med pensel, duk och färg.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Säkerligen kommer tekniken att utvecklas på ett sätt som vi inte kan förutse idag med målet att alla ska kunna göra allt. Men jag tänker att bildens kvalitet rent konstnärligt ändå alltid kommer att vara avhängigt det individuella seendet och de personliga valen man gör som konstutövare.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar det mesta på hårddisk men har också framställt en del kopior av mina verk, inte minst för utställningar och för de beställningar jag får.
Vad är fotografi för dig? 
Ett fascinerande uttrycksmedel som passar mig just nu. Det ger mig möjligheter att inte bara bevara bilden av ett magiskt ögonblick utan också att vidareutveckla mina bilder och skapa helt nya verk.