Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Martina
Holmberg
Utbildning 
Nordens Fotoskola Biskops-Arnö
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag arbetar med egna projekt parallellt med frilansuppdrag.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Den tekniska utvecklingen går väldigt fort. För att stå sig i konkurrensen har kraven på fortbildning ökat. Jag fotograferar väldigt fort och mycket med digitalkameran vilket ibland kan kännas som massproduktion. Jag är fortfarande väldigt förtjust i film även fast det känns lite mossigt. Det är en långsam process som jag gillar. Att hämta negativen känns som att få ett paket på julafton.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Jag tror att papperstidningarna kommer att minska och ersättas av publicering på webben. Det handlar hela tiden om att ha en stark medvetenhet om hur man vill profilera sig. Det är omöjligt att kunna allt som fotograf. Som jag ser det är det bra att veta åt vilket håll utvecklingen är på väg, samtidigt tycker jag inte att man måste tillgodogöra sig kunskap som man inte har användning för. Det finns så många olika sätt att arbeta som fotograf, det viktiga är att hitta ett eget förhållningssätt till mediet och utvecklas inom de områden man tycker är intressanta.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag sparar mina bilder på hårddiskar.
Vad är fotografi för dig? 
Ett språk och ett behov att kommunicera med bilder. Möten med människor och ett ständigt utforskande av liv, drömmar, rädslor och mänskliga företeelser.