Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Bea
Bezeczki
Utbildning 
Fotoskola i Budapest (Ungern)
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Analogt: Som ett flexibelt redskap som följer exakt alla mina känslor och tankar Digitalt: Som ett användarvänligt gränssnitt mot andra nollor och ettor
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Genom att arbeta digitalt, har mina kostnader minskat, medan snabbheten och kompatibiliteten med andra media ökat avsevärt.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Det fotografiska mediet är redan splittrat i två olika riktningar, och kommer att fortsätta så. Kommersiellt foto går hand i hand med den digitala utvecklingen, medan konstfoto (därmed inte fotobaserad konst!) flyttar tillbaka till labbet. Hantverket med analog bild garanterar äkthet och raritet med förhöjd status, medan digitalt foto används i större utsträckning för massproducerade fotoartiklar såsom skrivbordsunderlägg och dylikt "färskvara". Min framtid som fotograf ser väldigt ljust ut. Jag ser mig själv arbeta för National Geography med resor världen över. Bilderna jag tar kommer att ställas ut i ett antal stora städer som vandringsutställning. Försäljningen av dessa bilder som är i format 2*3m kommer att ge mig en stabil ekonomi fram till min pensionering.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Gör backup (alldeles för sällan... men ändå!) främst på DVD skivor men än så länge är det något osäkert vilken lagringsmedia som är den säkraste för framtiden. När det gäller analog fotografi är kunskapen mycket större och vid advekat lagring av negativ eller positiv bild är hållbarheten obegränsad.
Vad är fotografi för dig? 
En icke verbal diskussion med omvärlden, ett gammalt hantverk som tyvärr ger vika för den nya tekniken. Fotografi är även terapi för mig!