Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Per
Strandberg
Utbildning 
Journalist, dokumentärfilmare
Yrkesinriktning 
Ej yrkesverksam fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Fotograferar sporadiskt, i min yrkesverksamhet, men i det här sammanhanget (hemsidan) använder jag mediet mer som en dagbok. Har ambitionen att lägga upp minst en bild om dagen. Vissa dagar är grå. Det blir med nödvändighet en blandning av högt och lågt. Hoppas att detta projekt kan ge svar på några frågor. Vad finns det för linje, personligt avtryck i det jag väljer att fotografera.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
För mig har den digitala tekniken inneburit en revolution; att befinna sig mitt i ett flöde av bilder som jag kan se sekunden efter att de har tagits och där det inte finns några begränsningar när det gäller antalet exponeringar. Själva fotograferandet tror jag har påverkats i den meningen att jag inte tvekar att ta bilder på det som till synes är meningslöst. Några av de bilder jag själv är mest nöjd med har tillkommit på det sättet. En annan positiv faktor är möjligheten att lägga ut bilderna på nätet, att visa upp dem för andra och att vara en del av ett forum. Det ger mig möjligheten att betrakta bilderna, lite från sidan och mer uppfodrande.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
En bild är en bild. Jag tror helt andra faktorer än teknisk utveckling spelar in. I backspegeln kan vi se hur motivval, estetik och sammanhang där fotografiska bilder används har växlat under fotografins snart 200-åriga historia. Min förhoppning är att den fotografiska bilden ska fortsätta att beröra. Och att gränserna än mer ska suddas ut mellan det som betraktas som bildkonst och det som rubriceras dokumentärfotografi. Min egen framtid som fotograf har jag ingen åsikt om, annat än det jag skriver under punkt 5.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Tidigare sparade jag ner bilderna på cd-skivor och skrev ut bilder på fotografiskt papper. Nu sorterar jag in dem i datorn under datum och har känt mig rätt så säker på det. Efter ett datorhaveri då hela hårddisken raderades har jag blivit mer noggrann. Varannan månad kopierar jag över bilderna till en extern hårddisk. Har dessutom lagt upp ett bildarkiv i min jobbdator som back-up.
Vad är fotografi för dig? 
Närvaro