Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Dascha
Esselius
Utbildning 
konstnär utbildad i skulptur vid Konstfack 78-83. I utbildningen ingick objektfotografering och mörkrumsteknik.
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Jag har arbetat med fotobaserad konst sedan 1982 utan att ens använda den benämningen. Det fotografiska mediet ingår i min arbetsarsenal som till ex svetsteknik gör. Jag arbetar i många olika tekniker. Fotografi, liksom de övriga konstnärliga teknikerna är för mig i första hand ett medel för att åstadkomma verket, vilket i sig inte ens behöver manifestera sig som ett fotografiskt verk. Exempelvis använder jag fotografi till att skapa bildspel som i projicerad form blir till ljusspelinstallationer i vilka det givna rummet genomgår en ständig förändring www.dascha.nu/norrsken.htm . Jag har också arbetat med processinriktad fotografering av dementa vilka fick en förbättrad självmedvetenhet och närvaroförmåga genom att kontinuerligt se bilder av sig själva på datoskärmen i direkt anslutning till fotograferingen www.dascha.nu/dementa . Genom att fotograferar spegelreflexer i formbara plastspeglar skapar jag fotografiska bilder som ser ut som målningar. Jag odlar ingen fotografisk stil utom frågar mig ständigt vad jag kan använda fotografi till och på vilket sätt.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Projektet ”Porträttgalleri som process och stöd för medvetandet” med dementa, som jag refererar till här ovan, skulle inte gå att genomföra utan den digitala tekniken.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
I takt med att den digitala tekniken utvecklas så blir den också mer och mer dominerande. Det kan dock också leda till en motreaktion.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
I viss mån gör jag det. Jag gör också små egenhändiga böcker eller häften om varje projekt i bara några ex var och små samlingslådor med tittskåp.
Vad är fotografi för dig? 
Det särskilda med fotografi gentemot andra konstnärliga discipliner är dess förhållande till tiden. Fotografi är för mig det mest omedelbara mediet. Man fryser ett ögonblick i det ständigt pågående tidsflödet. Den fotografiska bilden går att multiplicera, men den går inte att återskapa, inte ens i arrangerade bilder. Någonting, ljuset, rörelsen, blicken blir alltid annorlunda i den påföljande tagningen. Genom att på så vis stanna tiden och därmed få möjlighet att begrunda den, kan man få syn på saker som man annars förbiser eller inte hinner uppfatta. Det är vad som intresserar mig, att kunna se det som finns vid sidan av den stora, öppna och allmänt tillgängliga fondväggen av våra överenskommelser om vad som är verklighet. Mina fotografiska bilder är inte arrangerade eller datormanipulerade, även om de kan tyckas vara det. De återger rakt av vad jag för ögonblicket såg, inte det jag visste.