Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Johan
Markusson
Utbildning 
Kandidatexamen från Högskolan för fotografi (2007)
Yrkesinriktning 
Bildkonstnär
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Som ett verktyg och underlag för mina berättelser.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Med övergången till det digitala fotografiet, har nya frågeställningar uppkommit kring fotografi, vilket har påverkat mina arbeten.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Det fotografiska mediet utvecklas hela tiden och kommer att betyda något annat i framtiden, speciellt tror jag i relation till det analoga fotografiet.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Jag arkiverar negativ från den analoga perioden och det arkivet använder jag ofta för mina projekt som jag arbetar med.
Vad är fotografi för dig? 
Mitt intresse sedan många år tillbaka, men som förändras hela tiden.