Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi
Previous Slide 1/3 Next
Åse
Bengtsson Helin
Utbildning 
Nordens Fotoskola (bildjournalistik), Konstfack (fotohistoria), sociologi och kommunikationsvetenskap. Frilans sedan 2001
Yrkesinriktning 
Kommersiell fotograf
Reportagefotograf
Hur använder du dig av det fotografiska mediet? 
Privat och professionellt; som yrkesfotograf med fokus på att porträttera människor. Men också, som när jag började, för att dokumentera min tid och tillvaro.
På vilket sätt har den tekniska utvecklingen inom mediet påverkat dig och ditt sätt att arbeta? 
Jag har i yrket helt övergått till digital produktion från skiss till leverans. Använder ibland mina analoga kameror med 120-film för privat bruk. Det digitala direkta ger mer kreativ frihet, att testa och experimentera utan kostnader, men sparar också mycket tid. I arbetsprocessen kan jag känna att det både är skönt att veta rätt tydligt vad jag har med mig hem från ett jobb. Men också att något av ett spänningsmoment och mystik kring resultatet har gått förlorat genom att mediet aldrig är hemlighållet lägre.
Hur tror du det fotografiska mediet kommer att utvecklas? Hur ser du på din framtid som fotograf? 
Vi kommer se mer bilder, bättre bilder och mer likriktade bilder omkring oss. Människor när numera en naturlig skepsis kring bildmediet som jag tycker är sund och skapar nya plattformer för diskussion, särskilt inom journalistiken men också kommersiell fotografi. En bild är inte längre synonymt med något verkligt, ens för lekmän. På gott och ont. Samtidigt har vi mer likartade estetiska referenser än någonsin kan jag uppleva, vi ingår i en slags bildbyråfiering av vår omvärld, som även påverkar vad vi själva tycker om och vill göra för bilder. Framtiden som fotograf måste alltid omvärderas och uppdateras. Man byter samarbetspartners, fokus, inriktning, rutiner. Så länge man känner sådan fröjd över det man gör i alla fall åtta av tio dagar så kommer jag fortsätta. Är man nere under fem måste jag hitta på något nytt försörjningssätt och fotografiet får bli hobby. Om möjligheten att ta skäligt betalt för sitt arbete är det svårt att sia. Någonstans tror jag att det kramande av amatörismen som man ser omkring sig i många medielandskap idag kommer dela upp sig och förfinas, både för att lägstanivån på amatören kommer höjas successivt men också för att de visuella brister som blottas kommer ge tydligare behov av ett fotografi som tål att synas i sömmarna.
Arkiverar du bilder? Gör du något annat för att dina fotografier ska bevaras till eftervärlden? 
Inte nämnvärt. Mina neggpärmar ligger i en källare, digitala filer sparas på bärbara hårddiskar. Väntar på större lagringsmöjligheter via nätet, om man nu vågar skicka ut allt i ovissheten. Skriver nästan aldrig ut bilder. Tröstar mig ibland med tanken att allt inte ska sparas för framtiden…
Vad är fotografi för dig? 
Ett samlingsbegrepp, ungefär som musik. Det går inte att sätta en kort definition på, spänner över så många praktiker, estetiker, bruksformer och förhållningssätt. Är högt och lågt på samma gång, plåga och njutning, tanke och känsla, trivialt och genialt. Men oöverträffat i sitt ögonblickliga tilltal.